O nás

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy

 • POVINNOSTI PODNIKŮ – přehled všech legislativních požadavků environmentální legislativy
 • LEGISLATIVA – přehled právních předpisů z oblasti podnikové ekologie
 • EKOAUDIT – přehled legislativních požadavků a jejich řešení, které se vztahují na Vaši společnost
 • SEMINÁŘE – školení zaměstnanců v programu EKOAkademie 
 • ENVIREPORT – měsíční emailový newsletter obsahuje změny legislativy a upozorňuje na povinnosti firem
 • VZOROVÉ DOKUMENTY a další informace z oblasti podnikové ekologie
   

Náš i evropský právní systém ukládají řadu povinností každé právnické či podnikající fyzické osobě bez ohledu na předmět nebo rozsah jejich činnost. Našim cílem je pomoci všem těmto osobám v oblasti podnikové ekologie a seznámit Vás jednoduchou a srozumitelnou formou s hlavními povinnostmi a jejich řešením. Pomocí těchto stránek získáte přehled, jaké povinnosti se Vás týkají, jak je plnit a jak se vyhnout případným sankcím ze strany správních a kontrolních orgánů.

Vytvořte si snadno vlastní ekologický audit (EKOaudit) – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Aktualizace je prováděna 1 x měsíčně. Služba EKOhelp je doprovázena přehledem právních předpisů z oblasti podnikové ekologie včetně plných textů předpisů.

Každý měsíc Vás bude informovat o všech změnách legislativních předpisů a nových povinnostech pomocí měsíčních newsletterů (ENVIReport).

Přípravou seminářů sestavených na aktuální témata podnikové ekologie Vám pomůžeme s pravidelným vzdělávacím programem pro Vaše zaměstnance v programu EKOAkademie.

Co obdržíte v rámci předplatného EKOhelp?

 • Přehled povinností podniků v oblasti podnikové ekologie
 • Přehled právních předpisů z oblasti podnikové ekologie (plné texty, souvislosti předpisů ..)
 • Pravidelné informování o změnách povinností a legislativních předpisů (1xměsíčně)
 • EKOAkademie – přednostní přístup na semináře se slevou
 • Kompletní řešení podnikové ekologie a vlastní ekologický audit
 • Vzorová dokumentace
 • Katalog odpadů
 • Vlastní tvorba ILNO a etiket odpadů
 • Katalog nebezpečných chemických látek
 • Sledování legislativních změn - zajistí dodržování platných předpisů ve všech činnostech firmy 

Roční předplatné služby EKOhelp činí 3.900 Kč/rok bez DPH

+ možné rozšíření o EKOAkademie voucher (2 semináře za cenu jednoho) na 2 semináře během doby  předplatného za cenu 1983 Kč.


Podnikový ekologický servis EKOHELP vám zajišťuje informace a řešení podnikové ekologie, minimalizuje rizika spojená s chybným postupem a sankce správních úřadů. Jedná se tedy o efektivní řešení problematiky environmentální legislativy a požadavků systémů EMS.

EKOHELP vzniknul jako společný projekt firem ENVIGROUP a WCONTACT.

EKOHELP nabízí jedinečné řešení pro vaši společnost a představuje všechny povinnosti firem v podnikové ekologii a vztahu podniku k ochraně životního prostředí. Tato služba vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se vaší firmy týkají a zároveň vám nabídne jejich základní řešení. S EKOHELPem si hravě poradíte s řešením ekologie vašeho podniku i bez dalších externích poradců.

Sledujeme za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do podnikové praxe!

Prostřednictvím této služby informujeme klienty o způsobu plnění všech zákonných požadavků souvisejících s podnikovou ekologií včetně plnění všech ohlašovacích povinností. Tuto činnost doplňujeme školením pro zaměstnance, kteří mají na starosti podnikovou ekologii a environmentální management. Včasná informovanost prostřednictvím služby EKOHELP vás uchrání od pokut a jiných sankcí a to i v případě, že vám tuto činnost zajišťuje externí firma, jejíž postup můžete kontrolovat.

Služba zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • Chemické látky a přípravky
 • Odpadové hospodářství
 • Využití a ochrana vod
 • Ochrana ovzduší
 • Nakládání s obaly
 • Integrovaná prevence
 • Environmentální management


WCONTACT

Společnost WCONTACT s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Vytváříme informační systémy pro správu chemických látek a distribuci souvisejících dokumentů. Provozujeme již od roku 2002 jednu z největších online databází chemických látek v České republice na portálu EUROCHEM (www.eurochem.cz).

Našim zákazníkům dodáváme software CHEMAX pro efektivní správu firemního portfolia chemických látek, skladové hospodářství, správu bezpečnostních listů a tisk bezpečnostních etiket, který spojuje komplexní logistiku s enviromentálním chováním a zodpovědností. V tomto směru zajišťujeme také komplexní outsourcing správy chemického portfolia ve firmách, kde v návaznosti na potřeby zákazníků přebíráme odpovědnost za komplexní logistické řešení a systémové zlepšování.

Nabízíme své služby v oblasti bezpečnostních listů pro chemické látky (tvorba listů, revize a validace, překlady) dle aktuální české a evropské legislativy. Zajišťujeme poradenství pro označování nebezpečných chemických látek a směsí včetně zpracování a kontroly návrhů etiket. Realizujeme školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a bezpečnost práce a to jak privátní firemní kurzy, tak i veřejné semináře.

Cílem je vždy dlouhodobá spolupráce a ve vztahu k zákazníkům se řídí mottem: „ Společnou cestou k nejlepšímu řešení.“

Wcontact s.r.o.
U Královské louky 8
Praha 5, 150 00
Email: info@eurochem.cz
www.eurochem.cz
Tel: +420 257 310 542


ENVIGROUP

Poradenská společnost ENVIGROUP s.r.o. se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.

Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do praxe. Zkušenosti získané při aplikaci zákonných povinností jsou přenášeny do vydavatelské činnosti společnosti. Mezi stěžejní projekty patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

ENVIGROUP s.r.o.
Nádražní 779
347 01  Tachov
Email: info@envigroup.cz
www.envigroup.cz
Tel.: +420 606 638 325


Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

O nás

Kód článku Info
Obsah
 • O nás

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.