chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Arnika: na trhu jsou výrobky s toxickými ftaláty
Sdružení Arnika vybralo šest výrobků, které jsou určeny pro děti, a nechalo u nich zjistit přítomnost ftalátů. Ve třech výrobcích byly tyto rizikové látky potvrzeny.

„Při výběru výrobků jsme se nezaměřovali jen na hračky, ale obecně na výrobky určené dětem. Testovali jsme odsávačku hlenů, dvoje dětské botičky, nafukovací plovací kruh, bryndáček a pláštěnku,“ vysvětluje Miroslava Jopková, která v Arnice vede kampaň Nehrajme si s PVC.

Dva výrobky nesplňují podmínky vyhlášky 84/2001, která stanovuje pro ftaláty maximální limit 0,1 hmotnostních %. Jde o žluté plážové botičky z obchodního domu Debens a pláštěnku „Happy frog“ z obchodu Esse, oba výrobky pocházejí z Číny.

Poslední výrobek, který obsahoval ftaláty, je odsávačka hlenů českého výrobce Gama group. Tento výrobek podle Arniky poukázal na legislativní nesoulad. „Pokud by byla odsávačka hlenů deklarována jako obyčejný výrobek, pak výrobce porušil limit daný vyhláškou 84/2001. Pokud by ji ale deklaroval jako prostředek zdravotnické techniky, je paradoxně vše v pořádku. Je-li totiž pro prostředek zdravotnické techniky použito PVC, pak tzv. lékopis použití ftalátů přímo nařizuje,“ říká Marek Jehlička, tiskový mluvčí Arniky. Podle něj výrobce této odsávačky donedávna sám nevěděl, zda prodává obyčejný výrobek, nebo zdravotnickou pomůcku. „Dnes ráno nám zástupci firmy Gama group neoficiálně potvrdili, že výrobek deklarují jako zdravotnickou pomůcku, oficiální vyjádření nám prý pošlou do týdne,“ říká Jehlička.

„Podle nás je absurdní, aby nějaký předpis přikazoval používat nebezpečnou látku ve zdravotnických pomůckách, když pro obyčejné výrobky je předpis daleko přísnější. Je to proti zdravému rozumu,“ komentuje současný stav tiskový mluvčí Arniky.

Výskyt ftalátů v hračkách v květnu potvrdil i Test MF DNES. Z dvaceti výrobků pro děti jich bylo 16 vyrobeno z PVC a z nich pak každý druhý obsahoval ftaláty. Podrobnosti viz MF DNES: Hračky z měkkých plastů ohrožují děti.

Problémem je, že spotřebitel nemá šanci v obchodě odhalit, který výrobek či hračka je vyrobena z PVC a zda obsahuje nebezpečné ftaláty. „Pokud chce mít člověk jistotu, je lepší dát přednost neplastovým výrobkům,“ radí Miroslava Jopková. Jiří Samsonka z Institutu pro testování a certifikaci, který prováděl zkoušku výrobků jak pro Arniku, tak pro MF DNES, doporučuje vybírat takové výrobky, které mají na obale uvedeno co nejvíce informací jak o výrobku samotném, tak o výrobci a dovozci. Ani pak ale člověk nemá úplnou jistotu. „To, že má výrobek značku shody, tzv. CE, ještě neznamená, že není z PVC,“ říká Samsonek. „Nelze věřit ani nápisům typu PVC free. Při testech pro MF DNES jsme zjistili, že některé takto označené výrobky byly přesto z PVC vyrobeny.“

Ftaláty se při výrobě PVC používají jako změkčovadla. Jde o celou řadu chemických látek na bázi esterů kyseliny ftalové. Ftaláty podle Arniky způsobují vrozené vady, kardiovaskulární problémy a neplodnost. Arnika podala podnět České obchodní inspekci, aby zakázala prodej výrobků, u kterých test prokázal ftaláty.

Martin Mach


12. září 2007 16:18 PRAHA (EkoList) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
8.10.2007 www.ekolist.cz




Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk