chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Dovozci odpadů budou zřejmě muset vést jejich přesnější evidenci
Pravidla pro přeshraniční převážení odpadů se pravděpodobně příští rok zpřísní. Převážené odpady budou muset být přesněji evidovány, příslušné dokumenty budou muset firmy uchovávat nejméně tři roky. Změnu přináší novela zákona o odpadech, kterou dnes schválila sněmovna. Novelu, která vychází z nových požadavků Evropské unie, musí ještě posoudit Senát a prezident.

Navrhované změny mají pomoci v ochraně proti černému obchodu s odpady, jehož důsledky se v Česku projevily na počátku minulého roku. Zejména na severu Čech tehdy vznikly nelegální skládky německého odpadu. Česká inspekce životního prostředí kvůli tomu organizátorům dovozu odpadů uložila několikamilionové pokuty. Státní zástupkyně obžalovala patnáct řidičů kamionů, kterým hrozí až pět let vězení.

Právě těmto případům by měla nová pravidla předcházet. Vedle přísnější evidence totiž firmy budou muset řidiče vozů také informovat, jaký druh nákladu vezou. Novela také nově ukládá povinnost označovat vozidla, která odpad převážejí. Přepravci budou muset tuto povinnost splnit nejpozději k 1. říjnu příštího roku. Tento termín do vládní předlohy zařadila sněmovna s ohledem na to, že novela jako celek měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy nikoli konkrétně stanoveným dnem.

Poslanci jinak do vládní předlohy příliš nezasahovali, omezili se spíše jen na zpřesnění některých pojmů. Například slova "motorové vozidlo" nahradili pojmem "přepravní prostředek". Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) s úpravami sněmovny souhlasil. Připomněl, že novela také počítá s odstraněním zařízení obsahujících polychlorované bifenyly (PCB), což jsou především transformátory, a to do konce roku 2010. Plány na odstraňování by měly být hotovy do 31. března 2009. "Abychom měli jistotu, že vlastníci skutečně na odstranění pracují, jinými slovy, abychom nebyli překvapeni na konci roku 2010, že tento úkol nesplníme," uvedl Bursík.

Česko se dlouhodobě brání dovozu odpadu ze zahraničí, kde jsou ceny za jeho likvidaci vyšší. Ministerstvo životního prostředí několikrát zamítlo žádosti o dovoz desítek tun odpadů z Německa k likvidaci ve spalovnách v Liberci a Praze. Podle nové směrnice EU je od 12. července možný transport odpadů po Evropě za účelem jejich zneškodnění ve spalovně, která vyrábí elektřinu. Ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) k tomu uvedl, že se podařilo v rámci EU vyjednat formulaci, podle níž členský stát může dovoz odpadu omezit nebo zakázat, je-li to v rozporu s jeho plánem odpadového hospodářství.

Ministr již dříve slíbil předložení rozsáhlejší novely, která by měla řešit problematiku elektrošrotu a autovraků. Chystaná novela počítá také s tím, že do roku 2010 by bylo povinné v obcích třídit pět typů druhotných surovin, uvedl Bursík. Kromě papíru, plastů a skla by k nim měly patřit biologicky rozložitelný odpad a nápojové kartonové obaly, řekl ministr. Vláda by měla tuto předlohu dostat na stůl do konce prvního čtvrtletí příštího roku, dodal.

Martin Horák

(Zdroj: www.ekolist.cz) 7. prosince 2007 13:47 PRAHA (ČTK)
10.1.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk