chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
11.-12.11.2009 Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS

Představení problematiky podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí, vyzkouší si tzv. EKOaudit (vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností).
V ceně kurzu je publikace „Firma a její povinnosti v oblasti podnikové ekologie“ a měsíční přístup do rozšířené on-line verze. Publikace v rozsahu 300 str. slouží každé firmě jako vodítko k poznání, které povinnosti se jí týkají. Vlastní povinnost je stručně vysvětlena, doplněna odkazy na právní předpisy a odkazem na podrobnější informace v on-line verzi.

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
30.10.2008 Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004

Základy systému péče o životní prostředí
Aplikace požadavků normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Integrace s příbuznými standardy ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:2007

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
27.-28.11.2008 Manažer IMS (QMS, EMS, BOZP)

Principy modelu managementu jakosti
Základní požadavky normy ISO 9001:2000
Co přinesla revize normy ISO 9001 z roku 2008
Systém péče o životní prostředí podle normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Systém řízení BOZP dle revidované normy OHSAS 18001:2007
Základní legislativa BOZP
Integrace ISO 9001:2000 se standardy ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Integrované systémy řízení v praxi
Nejčastější problémy integrovaných systémů řízení

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
20.10.2008 - 20.2.2009 Manažer EMS (EOQ)

1. modul: Úvod do environmentálního managementu
2. modul: Environmentální legislativa
3. modul: Environmentální a prevenční programy
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS
5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením
Podrobnější obsah najdete u jednotlivých modulů, které jsou současně vyhlášovány jako samostatné kurzy.

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
20.10.2008 - 24.10.2008 Úvod do environmentálního managementu

Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem environmentalismu
Vývoj ochrany životního prostředí, základní pojmy používané v souvislosti s ochranou životního prostředí
Srovnání konvenčního a preventivního přístupu k ŽP, preventivní strategie
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Teorie rizik, environmentální rizika ekologické katastrofy
Struktura právních norem v ČR, Základní environmentální legislativa, Správní řád, Výkon státní správy v ŽP
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Environmentální profil - indikátory, ukazatele (ČSN EN ISO 14031)
Program environmentálního samohodnocení - ESAP
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004 a EMAS
Požadavky EOQ na Manažera EMS

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
10.11.2008 - 14.11.2008 Environmentální legislativa

Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa
Správní řád a jeho význam pro EMS
Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie
Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie
Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP
Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
18. - 20.11.2008 OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IV, TEORIE A PRAXE
hotel Avanti, Brno
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
22.-24.10.2008 Analýza organických látek 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
4.-6.11.2008 Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek III. 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz

21.10.2008

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

16.10.2008

Statistické metody v laboratořích
Hodnocení a analýza výsledků kruhových zkoušek a Zajištění stability výsledků získaných v laboratořích (SPC)
Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
21.10.2008 NOVÁ EVROPSKÁ PŘÍMO ZÁVAZNÁ LEGISLATIVA REACH A ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH PO NOVELÁCH DaV agentura JUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
7.11.2008 Novela zákona o chemických látkách a přímo závazné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky {REACH}
- budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
4.12.2008 Zákon o odpadech po novele v září 2008 včetně novelizovaných prováděcích předpisů Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
30.10.2008 Seminář Aktuální stav legislativy pro chemické látky a jejich uplatnění v praxi Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
11.-13.11.2008 Legislativa ochrany životního prostředí v praxi www.eqservis.cz EQ Servis s.r.o.
Na Kopečku 500/3
669 02 Znojmo
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
Tel: 777 169 166
Email: hybsova@eqservis.cz
11.-13.11.2008 Kurz legislativy v oblasti ochrany ŽP Ekobest Ekobest s.r.o.
Dvůr Králové n.L.
E-mail: rutrle@ekobest.cz
Tel: 420 608 879 563
13.10.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk