chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Říman nevyloučil, že ČR kvůli nižším povolenkám podá žalobu na EK
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman dnes nevyloučil, že Česká republika kvůli nižšímu přídělu emisních povolenek na roky 2008 až 2012 podá žalobu na Evropskou komisi. Česká republika podle dnešního verdiktu EK dostane pro roky 2008 až 2012 o téměř 15 procent méně emisních povolenek, než o kolik žádala. Podle Římana by to mělo nepříznivý dopad na růst české ekonomiky.

"Ve středu o tom (dopadech snížení emisních povolenek na českou ekonomiku) budu informovat vládu, přičemž jedním z mých návrhů na reakci bude podání žaloby proti rozhodnutí EK," uvedl dnes Říman v tiskové zprávě zaslané ČTK. Kvůli výraznému snížení emisního přídělu již EK zažalovalo Slovensko.

Česko požádalo Brusel o povolenky na zhruba 102 milionů tun emisí kysličníku uhličitého ročně, ale komise je ochotna souhlasit nejvýše s 86,8 milionu tun ročně. To je o 14,8 procenta méně, než ČR navrhovala.

Snížení množství emisních povolenek podle Římana podváže českou ekonomiku. "Průmyslová výroba roste o osm až devět procent ročně a jen spuštění nové automobilky Hyundai zvýší spotřebu elektřiny v ČR o jednu až dvě terrawatt hodiny za rok, tedy o 2,5 až tři procenta," upozornil Říman.

S tím souhlasí i podnikatelé. "Dopad na ekonomiku bude nepříznivý, protože přidělené povolenky nebudou stačit rozvoji podniků a ty si při větší produkci CO2 budou muset další kupovat na trhu," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Čím bude povolenek rozděleno méně, tím více poroste jejich cena. Když se cena vyšplhá vysoko, budou muset průmyslníci zvedat cenu svého zboží včetně elektřiny a tepla, nebo budou nuceni dříve investovat do velmi drahých moderních technologií, dodal.

Pokud české podniky budou muset povolenky nakupovat při nynější ceně (1,29 eur za kus), bude na to český průmysl potřebovat v příštích pěti letech minimálně 28 milionů eur (780 milionů Kč) ročně, tj. zhruba 130 milionů eur (3,64 miliardy Kč) na celé období. Pravděpodobně to ale bude několikanásobně více, protože nynější cena 1,29 eur za povolenku z poloviny března 2007 je považována za rekordní minimum a bylo i období, kdy se povolenky prodávaly i za 28 eur, upozornil Míl.

Podle společnosti Mittal Steel Ostrava může mít povolenkový systém vliv nejen na investice, ale i na výrobu. "Bude nyní velmi záležet na tom, jak Česká republika rozdělí přidělený počet povolenek mezi české firmy," sdělila společnost. Plzeňský Prazdroj uvedl, že nemá obavy z dopadu snížení množství povolenek na produkci piva v jeho závodech. "Plánují se další modernizace v provozech a tedy i potenciální snižování emisí," sdělila firma s tím, že do systému emisních povolenek jsou zahrnuty dva pivovary Prazdroje, a to Pivovar Radegast v Nošovicích a pivovar v Plzni.

Podle Římana je zajímavé, že EK výrazně snížila emisní povolenky především novým členským státům EU, jejichž ekonomiky v posledních letech prudce rostou. "Alokační plán Lotyšska byl snížen o 57 procent, v případě Litvy se jednalo o 46 procent, slovenské povolenky byly zkráceny o 21 procent, polské o 27 procent a české o 16 procent. Navíc všechny tyto státy na rozdíl od většiny starých členských zemí plní své závazky vyplývající z Kjótského protokolu," zdůraznil Říman.

Nižší limit emisních povolenek podle Římana povede k ekonomickému znevýhodnění celých odvětví na globálním trhu. "V řadě odvětví může také dojít k přesunu celých výrob mimo území EU," varoval. Dodal, že snížení emisních povolenek postihne zejména menší výrobce a malá zařízení centrální výroby tepla bez kogenerace. "To způsobí problémy především v oblasti komunálních a místních služeb," podotkl.

Na možný růst cen elektřiny upozornil i mluvčí energetické skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Cena povolenek je vstupem, se kterým trh s elektřinou pracuje. "Viděli jsme, když cena povolenek klesala, klesala i cena elektřiny a naopak," uvedl Kříž. "Není od EK férové, když státy, které plní Kjótský protokol, a očekávají tak dynamický růst jako je ČR, nízkou alokací omezují," dodal.

Analytik HVB Bank Pavel Sobíšek naproti tomu připomněl, že snižování přídělu povolenek se týká drtivé většiny zemí EU, takže tuzemský průmysl nebude znevýhodněn z hlediska mezinárodní konkurence v rámci unie. Příděl prý znamená, že povolenky přestanou být cárem papíru, ale mohou se stát motivačním nástrojem ke snižování emisí. Pro nynější výrobní kapacity nebude nový příděl znamenat žádná faktická omezení, dodal.

Z Bruselu přišla jasná ekologicky zabarvená odpověď, řekl analytik Raiffeisenbank Aleš Michl. Brusel ale podle něj také musí pochopit, že Česko a Slovensko má nejvíce zaměstnaných lidí v průmyslu ze všech států EU. "České podniky určitě mohou vyrábět více ekologicky, přílišné a rychlé utahování opasků je ale ohrožuje hlavně v boji s asijskými a americkými firmami," upozornil.

Brusel Česku vytýká, že žádalo o daleko více povolenek na emise CO2, než dosud české podniky vypouštěly do ovzduší. V letech 2005 až 2007 mají české podniky k dispozici povolenky na 97 milionů tun. V roce 2005 jich využily jen na 82 milionů tun. Česká vláda zdůvodnila žádost o více povolenek na roky 2008 až 2012 tím, že v roce 2005 rostla domácí ekonomika pomaleji, takže spotřeba emisí neodpovídala její reálné síle.

PRAHA (ČTK) - 26. března 2007 18:10 (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.4.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk