chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
30.6.
-
1.7.2008
Základy interního auditora systému IMS (QMS + EMS)
Základy normy ISO 9001:2000
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008
Základy normy ISO 14001:2004
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Environmentální legislativa
Vyzkoušíte si:Auditování reálné dokumentace, přípravu auditního dotazníku
Ukončení kurz testem
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
16.6.
-
19.6.2008
Interní audity a přezkoumání vedením (kurz shodný s 5. modulem Manažera EMS)

Interní audity EMS a výklad ISO 14001
Výklad ISO 19011 (pro EMS), odborná způsobilost auditorů dle EOQ
Praktické příklady neshod zjišťovaných při auditu EMS
Vztah EMS k dalším systémům (auditování dle ČSN EN ISO 19011 a zákonných požadavků) a ČSN EN ISO 9001
Zásady systému jakosti, integrace s jakostí
Praktické příklady neshod při auditech integrovaného systému QMS, EMS a BOZP
Přezkoumání a zlepšování EMS vedením organizace
Rozšíření EMS o požadavky programu EMAS
Zprávy o ŽP, EMS
Algoritmus zavádění EMS aneb Co by nemělo chybět při cestě k certifikaci - auditní důkazy
Management rizik z pohledu STN 01 0308
Plánování a příprava auditů EMS - praktická ukázka
Zákaznický audit

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
17.6.
-
17.6.2008
ČSN OHSAS 18001:2008 - Praktické aspekty SM BOZP

Systém managementu BOZP podle OHSAS 18001:1999 existuje v řadě organizací již několik let.
NOVÁ NORMA ČSN OHSAS 18001: 2008 přináší nový, efektivní způsob řešení některých problémů a přísnější požadavky v systému.
Tento seminář má za cíl pomoci nejen uchazečům o SM BOZP, ale i organizacím se zavedeným systémem, poukázat na možné problémové oblasti a zejména nalézt optimální řešení pro praxi.
VÝSTUP: Osvědčení o absolvování (držitelům certifikátu slouží jako doklad k žádosti o prodloužení platnosti osobního certifikátu).

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
19.6.2008 Seminář OBALY
Předmětem semináře bude rozbor zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů, dále informace o evidenci obalů, systému EKO-KOM a na závěr diskuze.
PRAHA - 20. května 2008 - od 09:00 hod. do 13:00 hod.
BRNO - 19. června 2008 - od 10:00 hod. do 14:00 hod.
EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 19
140 21 Praha 4
Tel.: 261 176 230
E-mail: info@ekokom.cz
http:///www.ekokom.cz
20.6.2008 ODPADY A OBALY V ROCE 2008 (stávající a změněné předpisy aktuálně - aktuálně pro rok 2008)

Aktuální informace k nakládání s obaly a odpady.

  • Přehled dokumentů a právních předpisů v oblasti odpadů, obalů a elektroodpadů, novely, včetně změn pro rok 2008, zákon č. 25/2008 Sb. a č. 34/2008 Sb., které mění zákon o odpadech, zákon č. 66/2006 Sb. kterým se mění zákon č.477/2001 Sb., seznam odpadů, zákon č. 314/2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.
  • Řešení povinností firem (původců odpadů) vyplývajících ze zákonů, aktuální změny příslušných právních předpisů a realizace opatření v odpadovém hospodářství v ČR. Smlouvy o likvidaci odpadů a obalů z odpadů; legislativa v běžné praxi.
  • Správný postup firem a organizací v oblasti nakládání s odpady, obaly a elektroodpady. Časté chyby, problémy, jejich řešení v denní praxi. Zákon č. 7/2005 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. Vyhláška č. 41/2005 Sb, která mění vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhlášky č. 352/2005 a č. 353/2005 Sb. a 249/2005 Sb. v praxi. Zákon č. 186/2007 Sb. z 4.7.2007, kterým se mění vyhl. č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů.
  • Souhlas s nakládáním s odpady - změny související se zákonem o poplatcích.
  • Plán odpadového hospodářství a jeho dopad v oblasti obalů, možnost čerpání podpory z fondů ČR a EU. Nejčastější chyby a omyly firem v nakládání s obaly a odpady vedoucí k postihu.
  • Vodní zákon č. 254/2001 ve znění vyhl. č. 61/2003 Sb. a příslušná nařízení vlády.
  • Aktuální informace ke změnám v oblasti hospodaření s odpady a obaly v roce 2008.
www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz
po 23.6.2008
Praha
Zavádíme normu bezpečnosti práce OHSAS 18001:2007

Norma OHSAS 18001:2007 představuje do detailu promyšlený způsob eliminace rizik v oblasti bezpečnosti práce, který je plně kompatibilní s normami ISO 9001 a ISO 14001.

www.forum-media.cz Nakladatelství FORUM
Ostrovní 1409
251 68 Kamenice
Tel. 323 606 270
Fax. 323 601 696
office@forum-media.cz
www.forum-media.cz
2.-4.9.2008 Mikroelementy 2008 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
30.9.
-
2.10.2008
ALTERNATIVNÍ METODY TESTOVÁNÍ TOXICITY
konferenční centrum Mariapoli, Praha
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
29.9.2008 Základy systému bezpečnosti práce podle OHSAS 18001:2007
Základy systému bezpečnosti práce
Výklad specifikace OHSAS 18001:2007, politika BOZP
Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
Zavedení a provoz BOZP
Uvedení do aktuální legislativy a právních požadavků týkajících se bezpečnosti a zdraví při práci
Způsob integrace standardů pro jakost, životní prostředí a bezpečnost práce
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
23.10.2008 Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004
Základy systému péče o životní prostředí
Aplikace požadavků normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Integrace s příbuznými standardy ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:2007
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
13.-15.10.2008 Analýza organických látek 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz

21.10.2008

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
13.10. 2008 Interní auditor systému BOZP
Výklad specifikace OHSAS 18001:1999, politika BOZP
Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
Zavedení a provoz BOZP
Způsob integrace standardů pro jakost, životní prostředí a bezpečnost práce
Uvedení do aktuální legislativy a právních požadavků týkajících se bezpečnosti a zdraví při práci
Praktické zkušenosti z auditů
Vyzkoušíte si: Auditování reálné dokumentace, přípravu auditního dotazníku
Ukončení kurzu testem, udělení osvědčení
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
19.11
-
20.11.2008
OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IV, TEORIE A PRAXE
19. - 20. listopad 2008 hotel Avanti, Brno
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
11.-12.11.2008 Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS
1. den (9-15h)

-Odpadové a obalové hospodářství
-Vodní hospodářství
-Ochrana ovzduší
Hlavní povinnosti běžných firem, seznámení se s aktuálními změnami a výhled změn.
EKOaudit - vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností.
Příručka ekologa - efektivní nástroj pro podnikovou ekologii.
2. den (9-12h)
Základy systému EMS podle ISO 14001:2005
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz

11. 12. 2008

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - VHO XIX.

Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
9.6.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk