chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Poslanci schválili novelu, která zásadně pomůže lidem z oblastí se znečištěným ovzduším

Novelu zákona o ochraně ovzduší, včetně důležitého pozměňovacího návrhu poslance Radima Chytky, schválila Poslanecká sněmovna PČR. „Novela dává především krajům efektivní nástroj, kterým mohou bojovat se špatnou kvalitou ovzduší, způsobenou především průmyslovými zdroji znečištění. Zákon tak pomůže především Moravskoslezskému kraji, který patří k nejpostiženějším regionům," říká ministr životního prostředí Bursík. „Proto jsme s panem poslancem Chytkou na znění novely velmi rádi spolupracovali," dodává Martin Bursík.

Znečištění ovzduší prachovými částicemi, které mají prokazatelný negativní vliv na lidské zdraví, bohužel v České republice v posledních letech neklesá, ale naopak roste. Přetrvává také problém některých oblastí republiky - především Ostravsko-Karvinsko, Ústecký kraj, Praha či Brno - kde dochází k pravidelnému překračování imisních limitů těchto částic. V letech 2005 a 2006 docházelo k překračování platných imisních limitů pro ochranu zdraví plošně prakticky v celé republice. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007 sice ukázala snížení plochy těchto území, ovšem k tomuto meziroční zlepšení došlo především vlivem příznivých povětrnostních podmínek. I tak ale v loňském roce v takto postižených oblastech žila více než třetina obyvatel země.

Nejvýznamnějšími zdroji prachových částic jsou kromě dopravy a spalovacích zdrojů také průmysloví znečišťovatelé (nevztahuje se na energetické zdroje, např. teplárny). Ačkoli většina z nich splňuje zákonné emisní limity, dochází v řadě oblastí k překračování imisních limitů stanovených pro ochranu lidského zdraví, například kvůli husté koncentraci znečišťujících podniků v daném regionu. Dnes schválená novela řeší právě ty zdroje, jejichž prachové emise přesahují 30 tun ročně. Například v Moravskoslezském kraji se právě ony podílely na celkových emisích prachových částic v roce 2006 z celé třetiny.

Novela dává krajským úřadům pravomoc stanovit těmto znečišťovatelům - v případě, že se nacházejí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší [1] - stanovit emisní strop, který musí ve stanovené lhůtě splnit a snížit tak zátěž obyvatel dané lokality. Krajský úřad stanoví takovému znečišťovateli emisní strop na úrovni maximálně 70 % hodnoty jeho průměrných ročních emisí prachových částic a zároveň může zpřísnit stávající nebo stanovit další podmínky provozu. V některých případech může po dohodě s provozovatelem snížit hodnotu emisního stropu až na 50% výše průměrné roční hodnoty.

Tento pozměňovací návrh je jedním z řady nově připravovaných nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší v ČR. Nástroje pro řešení ostatních kategorií zdrojů znečišťování a znečišťujících látek budou obsahem připravovaného nového zákona o ochraně ovzduší, který MŽP dokončí ještě v tomto roce.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhodnocuje MŽP každoročně na základě imisního monitoringu a zveřejňuje je ve Věstníku MŽP, dostupném i na www stránkách úřadu.

Zdroj: Tisková zpráva MŽP, pátek, 31. října 2008 v 17.33

9.12.2008 MŽP
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk