chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Zálohy na nevratné obaly: Po Německu už i v ČR?
Evropská komise 23. března oznámila, že po několika letech zastavila řízení kvůli zavedení záloh na nevratné obaly vůči Německu. Deník Mladá fronta Dnes posléze 6. dubna informoval, že ministr životního prostředí Martin Bursík zadal vypracování právní analýzy, která by prozkoumala možnosti zavedení obdobného systému i v České republice.

Zálohu ve výši 0,25€ na nevratné nápojové obaly (láhve i plechovky) zavedlo Německo k 1. lednu 2003. Poplatek se vztahuje na všechny minerální vody, pivo a nealkoholické nápoje (od 1. května 2006 i na nešumivé nápoje, např. džusy). K tomuto, podle mnohých radikálnímu, kroku se německá vláda uchýlila poté, co podíl nápojů prodaných ve vratných a opakovaně používaných lahvích dlouhodobě klesl pod 72%. Nový systém provázelo množství problémů a žalob v rámci spolkové republiky i v zahraničí.

Bouřili se zejména výrobci nápojů, maloobchodní řetězce, ale i samotní koncoví spotřebitelé, pro které bylo vracení použitých obalů složité a nepohodlné. Zpočátku totiž byli obchodníci povinni přijímat jenom obaly stejného druhu, tvaru a velikosti, jaké mají ve vlastním sortimentu.

Evropská komise shledala nový systém diskriminačním zejména vůči zahraničním producentům nápojů, kteří dovážejí svoje výrobky na německý trh. Jako problém označila zejména nefunkční systém následného výkupu obalů v době zavedení. To představovalo dle Komise bariéru volnému pohybu zboží.

To se ale podařilo díky několika novelizacím vyřešit, systém byl spravován takříkajíc za pochodu. S posledním, již pátým, pozměňovacím návrhem přišlo německé ministerstvo životního prostředí 5. března tohoto roku, kdy jej předložilo k připomínkám zainteresovaným stranám.

V České republice zatím funguje jenom zálohový systém vratných láhví. V případě zavádění záloh na nevratné obaly lze sáhnout pro inspiraci a poučení z chyb nejenom k našim západním sousedům. Vzorem pro nový český systém by se mohly stát státy severní Evropy, kde má zálohování delší tradici.

Soňa Kalauzová

11. dubna 2007 13:39 PRAHA (EkoList) -  (Zdroj: www.ekolist.cz)
6.5.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk