chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Integrované povolení nemá třetina farem a potravinářských firem

Integrované povolení pro vypouštění znečišťujících látek stále nemá zhruba 200 tuzemských zemědělských a potravinářských podniků, tedy třetina asi ze 600 firem, kterých se tato povinnost v zemědělství a potravinářství týká. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Podniky, u nichž úřady zejména podle kritéria kapacity povolení vyžadují, je musejí mít do 30. října letošního roku. Jinak se vystavují pokutám, sankcím, a nelze vyloučit ani zákaz výroby.

Ještě na jaře neměla integrované povolení více než polovina z 600 dotčených zemědělských a potravinářských podniků. Podle ministerstva zemědělství se nyní počet rozhodnutých žádostí zvyšuje každým dnem, ale na druhou stranu čas pro vyřízení integrovaného povolení se rychle krátí.

Žádost vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Ty, které byly podány v letošním roce a které jsou v současné době ve stádiu schvalovacího procesu, ve většině případů úřady zvládnou vyřídit, uvedlo MZe. Ohroženy jsou ale podle úřadu neúplné nebo na poslední chvíli podané žádosti. Společnosti, kterých se zákon o integrované prevenci a omezování znečištění týká, přitom byly o nutnosti podání žádosti o integrované povolení včas informovány, podotkl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Podle Josefa Sajdla z Potravinářské komory je otázkou, jestli všechny potravinářské firmy, které podle úřadů stále povolení nemají, je skutečně potřebují. Některé nejasnosti v zákoně se už podařilo vysvětlit, některé ale dál přetrvávají, například v tom, co je a není živočišný produkt, podotkl. Pro zpracovatele živočišných a rostlinných výrobků totiž platí jiné limity objemu výroby, na jejichž základě pod povinnost mít povolení spadají či nikoli.

Prezident Agrární komory Jan Veleba v tom, že řada zemědělských firem stále povolení nemá, problém nevidí. "Počkejme si na ten termín. Jak znám zemědělce, myslím že se to stihne," řekl ČTK.

V integrovaném povolení se hodnotí celkový vliv podniku na přírodu. Pro znečišťování všech složek životního prostředí platí jedno povolení. Jan Maršák z ministerstva životního prostředí již dříve řekl, že tuzemské podniky budou muset mít celkově do konce letošního října vystavené integrované povolení pro přibližně 1700 až 1800 výrobních provozů.PRAHA (ČTK) 16. srpna 2007 - (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.9.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk