chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
REACH se v Česku rodí, ale s potížemi

Zodpovědná ministerstva se na zavedení REACH začínají chystat, přesto jen nalézt informace o novém nařízení EU na jejich internetových stránkách je přinejmenším složité.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je zodpovědné za chemickou legislativu, ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví jsou zmocněna k přípravě prováděcích právních předpisů. Vzhledem k tomu, že REACH je nařízení, vstupuje v platnost v plném svém rozsahu a je přímo aplikovatelné. To vše se stane 1. července 2007, od tohoto data začíná REACH platit.

Vzhledem k tomu, že se zavadění REACH do praxe postupně rodí na úrovní celé Evropské unie, nejsou o na tom o mnoho lépe také česká ministerstva. "MŽP připravilo pro vládu ČR materiál, v kterém navrhuje strukturu správních úřadů, které budou odpovědné za prosazování nařízení na území ČR," říká Karel Bláha, náměstek ministra životního prostředí ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. Dále MŽP připravuje právní úpravu, která upraví působení REACH v Česku. Tento materiál by podle náměstka Bláhy měl být vládě předložen do konce března 2007.

REACH přináší zásadní změny nejen pro průmysl využívající chemické látky, ale také pro občany a životní prostředí. Právě zpřísnění pravidel pro používaní chemikálií bude mít vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Česká republika však investovala pouze do dopadové studie pro chemický průmysl. Náměstek Bláha postoj MŽP brání. "Studií o dopadech nařízení REACH na zdraví obyvatel a životní prostředí bylo v EU vytvořeno několik. Jejich výsledky se značně lišily jednak v důsledků použití různých metod a rozsahu jejich aplikace. Navíc studie vycházely z různých modifikací návrhu nařízení, neboť byly vypracovány v průběhu vyjednávání," uvedl Bláha. Za další důvod považuje Bláha nedostatek ověřených epidemiologických a statistických údajů o dopadu chemických látek na zdraví a životní prostředí.

Státní zdravotnický ústav připravil materiál s názvem Může být REACH přínosem pro ochranu veřejného zdraví?. Studie však především konstatuje, že chybí potřebná data a neexistuje způsob, jak údaje o zdravotním stavu populace transformovat do ekonomických čísel. "Vlastní dopad REACH na úroveň expozice populace chemickým látkám není jasný, (od zanedbatelné redukce až po úplnou eliminaci)," uvádí se v materiálu. Za příčinu tohoto stavu považuje studie chybějící data o dopadu chemických látek na lidských zdraví. Podle studie jsou známy účinky pouze 1,5% používaných chemických látek.

Informace o REACH se hledají těžko:
Větší péče ze strany ministerstev se dostalo chemickému průmyslu. Svaz chemického průmyslu získal prostředky nejen na studii o dopadech REACH na průmysl a zaměstnanost, ale také na vzdělávací projekt. "Svaz chemického průmyslu získal grant z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR", na který získal podporu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt zahrnuje kurzy a vzdělávání představitelů podnikatelských subjektů z chemického průmyslu a navazujících zpracovatelských odvětví," říká Kateřina Koubová z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo životního prostředí je povinné zřídit kontaktní místo (helpdesk). To bude mít za úkol "poskytování poradenství průmyslovým organizacím a dalším zúčastněným osobám v souvislosti s požadavky stanovenými nařízením." Podle náměstka Bláhy bude MŽP tyto úkoly postupně plnit. V souvislosti se vznikem helpdesk připravuje MŽP webovou stránku o REACH. Investice do šíření informací a poskytování poradenství o nařízení se budou pohybovat mezi 1-2 miliony korun pro rok 2007.

Informace o REACH však na webu MŽP zcela chybí. "V současnosti jsou základní informace o REACH např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu chemického průmyslu," říká Karel Bláha, náměstek MŽP a ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu se materiály REACH nacházejí pod "aktualitami," tam se také objevují informace o projednávání nařízení v EU a aktivitách Svazu chemického průmyslu. Přesto ani jedno ministerstvo neuvádí stručnou informaci o tom, co je REACH a k čemu je užitečný. "Poté, co bude zřízen HELP DESK k REACH na MŽP a bude obsahovat další nezbytné informace, počítá se s tím, že informační místo k REACH na internetové stránce MPO bude o tom uživatele informovat," dodává Kateřina Koubová z Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

PRAHA 19. únorav (Zdroj: www.ihned.cz)

6.5.2007 www.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk