chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
11.-12.11.2009 Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS

Představení problematiky podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí, vyzkouší si tzv. EKOaudit (vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností).
V ceně kurzu je publikace „Firma a její povinnosti v oblasti podnikové ekologie“ a měsíční přístup do rozšířené on-line verze. Publikace v rozsahu 300 str. slouží každé firmě jako vodítko k poznání, které povinnosti se jí týkají. Vlastní povinnost je stručně vysvětlena, doplněna odkazy na právní předpisy a odkazem na podrobnější informace v on-line verzi.

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
27.-28.11.2008 Manažer IMS (QMS, EMS, BOZP)

Principy modelu managementu jakosti
Základní požadavky normy ISO 9001:2000
Co přinesla revize normy ISO 9001 z roku 2008
Systém péče o životní prostředí podle normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Systém řízení BOZP dle revidované normy OHSAS 18001:2007
Základní legislativa BOZP
Integrace ISO 9001:2000 se standardy ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Integrované systémy řízení v praxi
Nejčastější problémy integrovaných systémů řízení

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
10.11.2008 - 14.11.2008 Environmentální legislativa

Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa
Správní řád a jeho význam pro EMS
Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie
Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie
Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP
Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
18. - 20.11.2008 OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IV, TEORIE A PRAXE
hotel Avanti, Brno
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
18.11.2008 Kontrola zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany www.forum-media.cz Nakladatelství FORUM, s. r. o.
Ostrovní 1409
251 68 Kamenice
Tel. 323 606 270
Fax. 323 601 696
office@forum-media.cz
www.forum-media.cz

19.11.2008

Řízení správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu – norma ISO 22 716 Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

11.12.2008

Novinky v právní úpravě - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - XX.
Seminář má za cíl seznámit posluchače s doplňujícími poznatky v oblasti nové a připravované právní úpravy související s odpadovým hospodářstvím (nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy k němu) s důrazem na vzorkování odpadů, se zkušenostmi z praxe při odběrech vzorků odpadů a postupy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
4.12.2008 Zákon o odpadech po novele v září 2008 včetně novelizovaných prováděcích předpisů Agentura BOVA Agentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
11.12.2008 Seminář Rozvoj legislativy ochrany ovzduší Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
11.-13.11.2008 Legislativa ochrany životního prostředí v praxi www.eqservis.cz EQ Servis s.r.o.
Na Kopečku 500/3
669 02 Znojmo
Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
Tel: 777 169 166
Email: hybsova@eqservis.cz
11.-13.11.2008 Kurz legislativy v oblasti ochrany ŽP Ekobest Ekobest s.r.o.
Dvůr Králové n.L.
E-mail: rutrle@ekobest.cz
Tel: 420 608 879 563
20.11.2008 25. konzultační den: Novinky v legislativě týkající se chemických látek
Konzultační den je zaměřen na novelu chemického zákona a nařízení vlády o ochraně zdraví při práci.
Společnost pracovního lékařství Společnost pracovního lékařství 
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Tel. 267 082 673
Email: jbaum@szu.cz
10.11.2008 EKOTeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk