chemlines     Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce...     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
ENVIreport 7/2010
 
7/2010

ENVIreport za měsíc červen 2010
Informační servis podnikové ekologie

ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.
 

Vážení čtenáři,

sledované zákonné povinnosti jsou po velké květnové smršti beze změn. Novelizováno bylo prováděcí nařízení k zákonu o obalech (NV č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů). Více v přehledu změn právních předpisů.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

S přáním příjemného dne

Ing. Zdeněk Fildán

   

1. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Obaly

 209/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

Datum účinnosti od: 1. srpna 2010
Vydáno na základě: 477/2001 Sb.
Předpis mění: 111/2002 Sb.

Ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 210/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

Datum účinnosti od: 10. července 2010
Vydáno na základě: 100/2004 Sb.
Předpis ruší: 227/2004 Sb.

Ochrana přírody a krajiny

 185/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

 186/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

 187/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

 188/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.

 189/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
Předpis mění: 395/1992 Sb.

190/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy

Datum účinnosti od: 1. července 2010
Vydáno na základě: 1/1993 Sb.; 2/1969 Sb.

 

   

2. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce. 

Část F - Obaly
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

F5

Vratné zálohované obaly

NV č.
209/2010 Sb. mění NV č. 111/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 209/2010 Sb., kterým se mění NV č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

Předmět úpravy:  nové znění přílohy Seznam skleněných vratných zálohovaných obalů, u kterých se stanoví výše zálohy.

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

V červnu nejsou definovány žádné termínované povinnosti.

-

-

 

 

3. POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - celkový přehled

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky 

B-Odpadové hospodářství

C-Využití a ochrana vod

D-Ochrana ovzduší 

E-Integrovaná prevence

F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

   

4. VYBRANÉ AKTUALITY A ČLÁNKY Z EKOnovin

   
3.8.2010 EKOTEam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk