chemlines     Skupiny chemických látek nebezpečné podle svých fyzikálně...     chemlines
ENVIreport 10/2010
 
10/2010

ENVIreport za měsíc září 2010
Informační servis podnikové ekologie

ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

Sledované zákonné povinnosti jsou beze změn. Byla však vydána očekávaná vyhláška k chemickému zákonu o předávání informací o nebezpečných chemických přípravcích. Dále bylo vydáno úplné znění vodního zákona a změna vyhlášky o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Více v přehledu změn právních předpisů.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

Ing. Zdeněk Fildán

   

1. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Energetika

Chemické látky a přípravky

Ochrana a využití vod

Ochrana přírody a krajiny


   

2. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce. 

Část A - Chemické látky a přípravky
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod

Nový prováděcí předpis k problematice nebezpečných chemických přípravků

Vyhláška č.
265/2010 Sb.

265/2010 Sb. Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

Předmět úpravy: vyhláška stanoví pro chemické přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 písm. a) až n) zákona č. 356/2003 Sb. náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP).

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6

Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plněnípovinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsoupovinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 3. čtvrtletí 2010.

§ 10, § 13, § 15a zákona o obalech

31.10.2010

 


 

3. POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - celkový přehled

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky 

B-Odpadové hospodářství

C-Využití a ochrana vod

D-Ochrana ovzduší 

E-Integrovaná prevence

F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

   

4. VYBRANÉ AKTUALITY A ČLÁNKY Z EKOnovin

   
1.10.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk