chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
REACH zpřísňuje kontrolu evropského chemického průmyslu

HELSINKY/PRAHA (ČTK) - Základní údaje o chemickém nařízení REACH a Evropské chemické agentuře (ECHA), která bude od 1. června plně operativní:

 • Zákon o registraci, vyhodnocování a povolování nových chemikálií (REACH = Register, Evaluate and Authorise new Chemicals) stanoví firmám, jež vyrábějí či dovážejí přes tunu určité chemikálie ročně, povinnost registrovat ji v databázi ECHA. Nyní jde asi o 30.000 látek. Zákon neplatí například pro látky upravené jinou legislativou (například léky) ani pro odpady. Členská země může vyjmout z povinné registrace látky používané pro obranné účely státu. Zvláštní režim registrace stanoví REACH pro látky obsažené ve výrobcích (například hračky, oděvy, stavební materiál, automobily).
 • Registrovat je možno od 1. června, přičemž do 1. prosince mohou firmy využít "předběžnou registraci", která je bezplatná a vyžaduje méně údajů. Pokud podnik látku předběžně neregistruje, hrozí mu, že bude muset přerušit výrobu či dovoz látky v množství přes jednu tunu do doby, než obdrží od ECHA registrační číslo (k tomu musí mimo jiné předložit registrační dokumentaci a zaplatit poplatek). Předregistrovat lze jen látky "zavedené".
 • Předběžně zaregistrované firmy se stanou členy výměnného fóra (SIEF) a získají tak přístup do databáze, ale jen ke stejné či příbuzné látce, kterou si sami registrovaly. Účast v tomto fóru ale firmu také zavazuje sdílet studie testů na zvířatech, aby se tyto testy minimalizovaly. Seznam předregistrovaných látek (nikoli firem) zveřejní ECHA na internetu do 1. ledna 2009.
 • Předběžně registrovat se může i po 1. prosinci 2008 firma, která vyrábí či dováží zavedenou látku poprvé v množství přes jednu tunu. Musí tak ale učinit nejpozději šest měsíců poté, co množství překročí jednu tunu a nejméně rok před uplynutím lhůty pro úplnou registraci.
 • Podle množství dovážené či vyráběné látky a podle jejího druhu stanoví REACH lhůty pro registraci do 1. prosince 2010, 1. června 2013 a 1. června 2018.
 • Sledování chemických látek měl v EU dosud na starost Evropský úřad pro chemické látky (ECB), který fungoval pod Evropskou komisí (EK) od 29. dubna 1993. Od 1. června převezme jeho úlohu ECHA, se sídlem v Helsinkách, jež vznikla před rokem. Nyní má asi 200 zaměstnanců a do roku 2010 jim má mít na 450.
 • Rozpočet ECHA na rok 2007 činil 15 milionů eur, od letoška by měla mít agentura podle původních plánů ročně k dispozici 90 milionů eur (podle posledních odhadů budou ale provozní náklady zhruba dvojnásobné). Z větší části má být financována z poplatků za registraci, zbytek půjde z unijního rozpočtu.
 • ECHA bude zejména koordinovat a posuzovat již registrované látky. V případě nové chemické látky musí firma nejprve získat povolení od národního úřadu a pak ho s příslušnou dokumentací a za další poplatek registrovat u ECHA. Rozhodující slovo při autorizaci či omezení užívání již povolené chemické látky bude mít Evropská komise.
 • Nařízení REACH, v platnosti od 1. června 2007, nahradilo přes 40 unijních předpisů a zrušilo dosavadní dělení chemikálií na "existující" (na trh uvedeny před rokem 1981; na 100.000 položek) a "nové" (asi 4000). Toto dělení brzdilo vývoj nových látek, protože pro registraci se zpřísňovala pravidla, takže levnější bylo užívat látky "existující".
 • REACH předložila v říjnu 2003 EK. Návrh ale pak doznal změn při schvalování v Evropském parlamentu a v Radě ministrů. Průmyslová lobby prosadila například snazší registraci do sta tun či zrušení povinnosti nahrazovat všechny nebezpečné látky alternativními v daných lhůtách - Rada ministrů ponechala na agentuře rozhodnout případ od případu.
 • Podrobné informace o REACH viz: echa.europa.eu.

Šárka Nobilisová

(Zdroj: www.enviweb.cz) 29. května 2008 10:00

11.6.2008 www.enviweb.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk