chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Před debatou EU o odpadech hledá ČR spojence proti uvolnění norem
Na konci června budou ministři životního prostředí EU rozhodovat o tom, zda nová odpadová směrnice uvolní hranice pro převoz odpadu určeného ke spálení. Česká republika se tomu brání, mohla by se totiž kvůli nižším cenám stát spalovnou především německých odpadků. Dnes a v pátek chce na českou stranu získat své kolegy z Polska, Slovenska a Maďarska při jednáních visegrádské čtyřky ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ).

V případě, že bude směrnice schválena v nezměněné podobě, bude odpad směřující do spaloven považován za palivo, tedy surovinu, jejíž převoz nebude podléhat zvláštnímu schvalovacímu procesu. "To by mohlo znamenat oslabení recyklace odpadů. Evropský parlament podporuje variantu recyklační," řekl ČTK Vojtěch Kotecký z ekologického sdružení Hnutí Duha.

Problém tkví podle ministerstva životního prostředí také v tom, že při přepravě odpadu vznikají emise a k tomu po spálení tuny odpadu zůstává 300 kilogramů nebezpečného odpadu, který je třeba uložit na chráněné skládky.

Bursík v březnu o tom, že pravidla volného trhu by pro odpad neměla platit, přesvědčoval německého ministra životního prostředí Sigmara Gabriela. Dostalo se mu odpovědi, že Němci mají jako předsednický stát EU nalézt konsenzus všech stran. Gabriel nicméně současně přitakal názoru, že převážet odpad jen kvůli cenám je nesmyslné.

České pozměňovací návrhy směřují k tomu, aby členské státy mohly zakázat přeshraniční přepravu všech odpadů s výjimkou čistých vytříděných složek určených k recyklaci, uvedl Bursík. "Nechceme generální zákaz transportu odpadu po Evropě, ale chceme dát členským státům právo, aby rozhodly samy, jestli omezí částečně nebo úplně dovoz odpadů, výjimku by tvořily vytříděné suroviny, jako je papír, sklo. Vycházíme z principu blízkosti," vysvětlil už dříve Bursík.

Doprava odpadu na velké vzdálenosti znamená podle české pozice další zbytečné emise do ovzduší, hluk a další rizika, která z nákladní dopravy vyplývají. Spalování odpadů ve spalovnách způsobuje toxické emise, jedna třetina hmotnosti spáleného odpadu je navíc ve formě nespálených zbytků ukládána na skládky v zemi příjemce a zatěžuje tak jeho systém odstraňování odpadů.

Kdyby nebyla přeprava odpadů podmíněna souhlasem ministerstva životního prostředí, německý odpad by se spaloval v Liberci a Praze. V minulých letech s žádostí neuspěla mnichovská firma, která chtěla v liberecké spalovně Termizo zlikvidovat 6000 tun odpadů a v pražských Malešicích 80.000 tun.


24. května 2007 12:24 PRAHA (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
11.6.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk