chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Integrovaná prevence - část 2

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkypoznámka
E7 do 10 dnů ode dne účinnosti převodu přechod integrovaného povolení právního nástupce provozovatele zařízení je povinen oznámit přechod integrovaného povolení § 17 E 3.1.12 -
E8 do 15.2. za předchozí rok pokud je množství registrované látky v emisích anebo přenosech vyšší nebo shodné se stanoveným množstvím uživatel registrované látky je povinen zjistit, vyhodnotit a ohlásit emise a přenosy látek MŽP § 22 odst. 1-2 E 4.4 -
E9 průběžně provoz stacionární technické nebo technologické jednotky, z níž je v emisích nebo přenosech produkována látka evidovaná v IRZ uživatel registrované látky vede evidenci podkladů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti podle § 22 - § 25 odst. 1 E 4.5 IRZ - integrovaný registr znečiš'tování
E10 průběžně provoz stacionární technické nebo technologické jednotky, z níž je v emisích nebo přenosech produkována látka evidovaná v IRZ uživatel registrované látky povinen uchovávat veškeré údaje ohlašované do IRZ a dokumentaci, na jejímž základě byly tyto údaje zpracovány, po dobu 5 let - § 25 odst. 2 E 4.5 -
E11 při vzniku potřeby změny podstatná změna v provozu zařízení provozovatel zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení § 45 E 7.0 -
E12 při vzniku potřeby změny podstatná změna v provozu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení provozovatel zařízení stavební povolení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení § 45 - -

Soubor ke stažení – Ekoaudit: Integrovaná prevence – díl 2.

8.4.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk