chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Domácnosti mají největší zájem o solární systémy na teplou vodu

Za sedm měsíců od vyhlášení výzvy bylo schváleno 1168 žádostí o podporu na ekologické vytápění ve výši téměř 56 milionů korun.

Od konce března, kdy začal poskytovat domácnostem podporu na ekologické vytápění, přijal Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) celkem 1808 žádostí o dotace ve výši 83,6 milionů korun. Z tohoto počtu již ministr životního prostředí Martin Bursík schválil 1168 akcí a dotace ve výši téměř 56 milionů korun. Další žádosti čekají na schválení.

Největší zájem mají lidé o solární systémy. „Nejvíce žádostí se týká dotací na solární systémy na teplou vodu, kterých bylo podáno 839 na částku téměř 39 milionů korun. Z nich bylo schváleno 553 žádostí o dotaci ve výši přesahující 25 milionů korun," uvedla mluvčí SFŽP ČR Lenka Brandtová. Druhý největší zájem je o dotace na solární systémy na přitápění a teplou vodu, na které fond dosud obdržel 390 žádostí na dotace přesahující 23 milionů korun.

Žadatelé mohou žádat o příspěvek v těchto programech:

  • 1.A - Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby
    • 1.A.a - Kotle na biomasu - příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 50 000 Kč
    • 1.A.b - Solární systémy na teplou vodu - příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 50 000 Kč
    • 1.A.c - Solární systémy na přitápění a teplou vodu - příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč
  • 4.A - Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby - příspěvek až do výše 30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč

Státní fond životního prostředí ČR má pro tyto účely připraveno 100 milionů korun. Zájemci musí své žádosti doručit jako úplné nejpozději 31. prosince 2008.

Více informací naleznete na http://www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy/.

Státní fond životního prostředí ČR již 17 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie.

Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na http://www.sfzp.cz/.

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR, 606 709 954, 267 994 500

Zdroj: Tisková zpráva SFŽP ČR: Čtvrtek, 13. listopadu 2008 v 10.30

9.12.2008 SFŽP ČR
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk