chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Kdo se musí pojistit proti ekologické havárii

Podnikatelé, kteří mohou ohrozit svou činností životní prostředí a způsobit ekologickou škodu, se budou muset do počátku roku 2013 povinně pojistit. Některé pojišťovny začínají nové produkty chystat. Česká pojišťovna již ekologické pojistky nabízí.

Na některé podnikatele čeká další povinnost. Firmy, které mohou svou činností znečistit řeky, způsobit úhyn ryb, zamořit půdu či způsobit jiné ekologické škody a tím poškodit zdraví lidí, se budou muset proti tomuto riziku do začátku roku 2013 pojistit. Vyplývá to z nového českého zákona o ekologické újmě, který začal platit od letošního května.

Nová česká norma kopíruje evropskou směrnici přijatou v reakci na velké průmyslové havárie. Například na požár továrny Sandoz v Basileji v roce 1986, kdy došlo ke značnému znečištění řeky Rýn. Nebo třeba na ekologickou katastrofu u pobřeží Bretaně v roce 1999, kdy havarovaný tanker Erika zamořil ropou 400 kilometrů pobřeží a způsobil úhyn okolo 75 tisíc ptáků. Z havárie Eriky bylo obviněno patnáct fyzických a právnických osob a majitel i provozovatel lodi byli letos odsouzeni k zaplacení škody ve výši 193 milionů eur.

"Povinnost pojistit se pro případ, že firma svou činností způsobí ekologickou újmu, budou mít v Česku například provozovatelé skládek odpadu, přepravci nebezpečných chemických látek, chemičtí výrobci i zemědělci, kteří používají hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Zákon se týká celkem patnácti druhů provozních činností, které mohou mít dopad na životní prostředí. Jejich přesný okruh je vymezen v příloze nového zákona," upozorňuje Jarmila Krebsová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí.

Podle zákona musí původci znečištění zaplatit nápravu ekologické škody, kterou způsobí na vodních zdrojích, zvířatech i rostlinách, na půdě i zdraví lidí. Náklady na odstranění následků se mohou pohybovat v řádech mnoha milionů korun. Nový zákon proto předpokládá, že do dvou let budou pojišťovny mít připraveny nové produkty pro ekologické pojištění firem.

Některé pojišťovny již s přípravou ekologických pojistek začaly. "Ještě v letošním roce počítáme se zahájením prací na koncepci nového produktu v rámci pojištění odpovědnosti za škodu," říká Pavla Paseková z Allianz pojišťovny. "Teď analyzujeme rizika, abychom mohli stanovit pojistné podmínky i výši pojistného," říká Iva Tykvartová z ČSOB Pojišťovny.

Česká pojišťovna umožňuje firmám, aby se pro případ, že způsobí ekologickou škodu, chránily již nyní. "Tyto škody pojišťujeme prostřednictvím doložky o škodách na životním prostředí. Konkrétně jde o škody na půdě a vodě. V rámci této pojistky hradíme náklady na vyčištění poškozené lokality. Umožňujeme nyní také odpovědnostní pojištění pro případ závažné havárie," říká mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Pojistku si nebudou muset pořizovat všechny firmy. V zákoně jsou i výjimky. „Půjde například o provozovatele, kteří prokážou, že nemohou způsobit škodu vyšší než 20 milionů korun. Výjimku budou mít i ti, kteří mají ekologické certifikace včetně certifikace ISO 14000. Povinné finanční zajištění si nebudou muset sjednat u pojišťoven ani firmy vypouštějící odpadní vody bez obsahu nebezpečných a závadných látek," říká Jarmila Krebsová z Ministerstva životního prostředí.

Nový zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.

Povinnost finančně se zajistit a mít dostatek peněz na odstranění ekologické havárie budou mít například následující provozní činnosti:

  • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
  • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
  • čerpání znečištěných podzemních vod a odvádění do vod povrchových nebo podzemních
  • zacházení se závadnými látkami
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
  • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
  • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
  • nakládání s těžebním odpadem

Celý seznam činností uvádí příloha č. 1 zákona o ekologické újmě.

05.06.2008, zdoj: http://www.penize.cz/

10.7.2008 www.penize.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk