chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Nové právní předpisy:

  Ostatní

 • 281/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.

  Částka: 92/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 15. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. III
  Vydáno na základě: 111/1994 Sb. § 41 odst. 2
  Předpis mění: 478/2000 Sb.
  Předpis ruší:


 • 285/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

  Částka: 93/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 15. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 15. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.
  Předpis mění: 197/2005 Sb.
  Předpis ruší:


 • 287/2007 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

  Částka: 94/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 21. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 338/1992 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 456/2003 Sb.; 468/2006 Sb.


 • 289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

  Částka: 95/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 23. listopadu 2007
  Pozn. k úč.: pozbývání platnosti viz § 39
  Vydáno na základě: 166/1999 Sb. § 78
  Předpis mění: 201/2004 Sb.; 232/2005 Sb.; 4/2007 Sb.
  Předpis ruší: 201/2003 Sb.; 202/2003 Sb.; 203/2003 Sb.; 375/2003 Sb.; 638/2004 Sb.; 639/2004 Sb.; 651/2005 Sb.; 652/2004 Sb.; 206/2007 Sb.


 • 293/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 96/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 27. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. prosince 2007
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. III
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 356/2000 Sb.
  Předpis mění: 244/2004 Sb.
  Předpis ruší:


 • 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

  Částka: 97/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 29. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. CXXII
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 182/2006 Sb.; 191/1950 Sb.; 140/1961 Sb.; 97/1963 Sb.; 99/1963 Sb.; 40/1964 Sb.; 44/1988 Sb.; 61/1988 Sb.; 283/1991 Sb.; 424/1991 Sb.; 455/1991 Sb.; 513/1991 Sb.; 549/1991 Sb.; 551/1991 Sb.; 563/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 21/1992 Sb.; 229/1992 Sb.; 265/1992 Sb.; 280/1992 Sb.; 337/1992 Sb.; 338/1992 Sb.; 357/1992 Sb.; 358/1992 Sb.; 586/1992 Sb.; 589/1992 Sb.; 591/1992 Sb.; 592/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 13/1993 Sb.; 16/1993 Sb.; 38/1994 Sb.; 42/1994 Sb.; 72/1994 Sb.; 117/1994 Sb.; 156/1994 Sb.; 189/1994 Sb.; 216/1994 Sb.; 224/1994 Sb.; 266/1994 Sb.; 84/1995 Sb.; 87/1995 Sb.; 155/1995 Sb.; 248/1995 Sb.; 85/1996 Sb.; 94/1996 Sb.; 18/1997 Sb.; 48/1997 Sb.; 77/1997 Sb.; 110/1997 Sb.; 151/1997 Sb.; 227/1987 Sb.; 15/1998 Sb.; 111/1998 Sb.; 168/1999 Sb.; 363/1999 Sb.; 26/2000 Sb.; 27/2000 Sb.; 30/2000 Sb.; 105/2000 Sb.; 118/2000 Sb.; 158/2000 Sb.; 219/2000 Sb.; 241/2000 Sb.; 254/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 307/2000 Sb.; 370/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 117/20001 Sb.; 120/2001 Sb.; 143/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 231/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 3/2002 Sb.; 86/2002 Sb.; 125/2002 Sb.; 130/2002 Sb.; 147/2002 Sb.; 281/2002 Sb.; 353/2003 Sb.; 440/2003 Sb.; 441/2003 Sb.; 38/2004 Sb.; 189/2004 Sb.; 190/2004 Sb.; 235/2004 Sb.; 256/2004 Sb.; 257/2004 Sb.; 360/2004 Sb.; 417/2004 Sb.; 499/2004 Sb.; 561/2004 Sb.; 627/2004 Sb.; 676/2004 Sb.; 179/2005 Sb.; 341/2005 Sb.; 412/2005 Sb.; 137/2006 Sb.; 245/2006 Sb.; 262/2006 Sb.; 310/2006 Sb.; 312/2006 Sb.
  Předpis ruší:


 • 299/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

  Částka: 97/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 29. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 29. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 219/2003 Sb.
  Předpis ruší:


 • 300/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  Částka: 97/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 29. listopadu 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 79 odst. 3 písm. b)
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 301/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

  Částka: 98/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 1. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 45a odst. 2
  Předpis mění: 132/2005 Sb.
  Předpis ruší:
7.12.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk