chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Směrnice o odpadech je velký úspěch České republiky

Nová rámcová směrnice o odpadech je velkým úspěchem politiky a našich vyjednavačů, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Oproti původnímu návrhu Evropské komise, který prakticky liberalizoval obchod s odpady v Evropě se po tvrdých vyjednáváních podařilo prosadit, že členský stát bude mít možnost dovozy odpadů omezit nebo dokonce zakázat," vysvětluje ministr Bursík [1].

„Je s podivem, že náš postoj zpočátku aktivně nepodpořila dokonce ani jedna ze zemí Visegrádské skupiny, přestože mají s dovozy odpadů také své negativní zkušenosti. Podařilo se ale získat podporu jinde a prosadit tento princip po půldenní bitvě i na loňské červnové Radě EU pro životní prostředí v Lucemburku," říká Martin Bursík a dodává, že „obrovským úspěchem je i to, že se tento článek směrnice podařilo uhájit i v průběhu celého legislativního procesu."

V praxi to znamená, že Česká republika bude moci i nadále omezovat a nepovolovat dovozy odpadů nejenom na skládky, ale i do spaloven. „Jde o to, aby dovážený odpad nezabíral kapacitu a nevytěsňoval tak odpad domácí. To by vedlo k velkému tlaku na budování nových kapacit a Česko by se tak mohlo stát kvůli nižším cenám středoevropskou spalovnou odpadů," varuje ministr. „To ale v žádném případě nechceme," dodává.

Ministerstvo životního prostředí na evropských jednáních vždy hájilo princip blízkosti - tedy že odpad má být zlikvidován co nejblíže místu, kde vznikl, rozhodně tedy v zemi původu. „Kamiony naložené odpadem, brázdící Evropu směrem do států s nižšími cenami za spalování, opravdu nejsou naší vizí," vysvětluje Bursík. I ze spáleného odpadu zůstává zhruba třetina hmotnosti ve formě popela, navíc samotný transport je další zátěží pro životní prostředí.

Poznámky:

[1] Evropská legislativa dosud umožňovala členským státům zakazovat dovoz odpadů ke skládkování a spalování. Evropská komise v návrhu nové směrnice počítala s maximálním uvolněním mezinárodních transportů odpadů do spaloven. Finální text směrnice nakonec díky aktivitě ČR zákaz na národní úrovni umožňuje, pouze jej podmiňuje souladem s národními plány nakládání s odpady.

Platný Plán odpadového hospodářství ČR, který určuje priority nakládání s odpady u nás, s dovozy odpadů do spaloven nepočítá.

Praha, 17. června 2008, zdroj: http://www.env.cz

10.7.2008 www.env.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk