chemlines     Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce...     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
ENVIreport 5/2010
5/2010

ENVIreport za měsíc duben 2010
Informační servis podnikové ekologieENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

sledované zákonné povinnosti v období od 1.4.2010 - 30.4.2010 jsou i tentokrát beze změn. Novelizovány či vydány byly předpisy ze souvisejících oblastí (ochrana veřejného zdraví, ochrana přírody a krajiny, zemědělství a další). Více v přehledu změn právních předpisů.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

S přáním příjemného dne
Ing. Zdeněk Fildán

 

1. Změny právních předpisů za duben 2010

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Ostatní – ochrana zdraví

Ochrana ovzduší (spalinové cesty), požární ochrana

Ostatní – zemědělství

ŽP obecně

Ochrana přírody a krajiny

 

2. Přehled změn v povinnostech podnikové ekologie za duben 2010


Období: 1.4.2010 - 30.4.2010

V uplynulém měsíci nenastaly žádné změny ve sledovaných povinnostech.

Upozornění na termínované povinnosti: v květnu nejsou definovány žádné termínované povinnosti.

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky : B-Odpadové hospodářství : C-Využití a ochrana vod
D-Ochrana ovzduší : E-Integrovaná prevence : F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

 

 

3. Vybrané aktuality a články z EKOnovin


Zajištění odborně způsobilou osobou ...číst celé >>
Novela vyhlášky mění současnou praxi a otevírá cestu k MBÚ ...číst celé >>
Metodika interních auditů: Záznamy k interním auditům ...číst celé >>
Slovo znalce - Odpadní vody nejsou odpady ...číst celé >>
Inspekce a kontroly hlášení ...číst celé >>
Bariéra na cestě ke splnění zákonných povinností ...číst celé >>
Informační brožura k REACH ...číst celé >>
Co je to nařízení CLP? ...číst celé >>

 


10.5.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk