chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Nové právní předpisy:

  Chemické látky a přípravky

 • 334/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 106/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 14. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 18. června 2008
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. II
  Vydáno na základě: 258/2000 Sb. odst. 1
  Předpis mění: 26/2001 Sb.
  Předpis ruší:


 • 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  Částka: 111/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 28. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 309/2006 Sb. § 21 písm. a)
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 178/2001 Sb.; 523/2002 Sb.; 441/2004 Sb.


  Prevence závažných havárií

 • 362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  Částka: 112/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 28. prosince 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 262/2006 Sb.; 309/2006 Sb.; 251/2005 Sb.; 435/2004 Sb.; 218/2002 Sb.; 183/1994 Sb.; 59/2006 Sb.; 342/2005 Sb.; 413/2005 Sb.; 72/2006 Sb.; 79/2006 Sb.; 115/2006 Sb.; 179/2006 Sb.; 308/2006 Sb.; 245/2006 Sb.; 586/1992 Sb.; 182/2006 Sb.
  Předpis ruší:


  Ochrana ovzduší

 • 372/2007 Sb. Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

  Částka: 113/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 28. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 86/2002 Sb. § 6 odst. 3
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 112/2004 Sb.


  Ostatní

 • 301/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

  Částka: 98/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 1. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 45a odst. 2
  Předpis mění: 132/2005 Sb.
  Předpis ruší:


 • 316/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 100/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 11. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 166/1999 Sb. § 78
  Předpis mění: 299/2003 Sb.
  Předpis ruší:


 • 317/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 101/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 12. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum účinnosti od: 1. února 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 634/1992 Sb. § 28a písm. b)
  Předpis mění: 92/1999 Sb.
  Předpis ruší:


 • 318/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.

  Částka: 101/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 12. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum účinnosti od: 1. února 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 634/1992 Sb. § 28a písm. a)
  Předpis mění: 93/1999 Sb.
  Předpis ruší:


 • 319/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 101/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 12. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 15. února 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 19 odst. 1 písm. a)
  Předpis mění: 54/2002 Sb.
  Předpis ruší:


 • 320/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.

  Částka: 102/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 13. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 13. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 219/2003 Sb.
  Předpis mění: 449/2006 Sb.
  Předpis ruší:


 • 332/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti

  Částka: 106/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 14. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 31. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb. § 2c odst. 5
  Předpis mění: 655/2004 Sb.
  Předpis ruší:


 • 333/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

  Částka: 106/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 14. prosince 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. III
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb. § 2b odst. 2; 256/2000 Sb. § 1 odst. 3
  Předpis mění: 80/2007 Sb.
  Předpis ruší:


 • 363/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

  Částka: 112/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 28. prosince 2007
  Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
  Datum účinnosti od: 28. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 458/2000 Sb. § 98 odst. 7
  Předpis mění: 426/2005 Sb.
  Předpis ruší:


 • 364/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

  Částka: 112/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 28. prosince 2007
  Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 180/2005 Sb. § 12 odst. 3
  Předpis mění: 475/2005 Sb.
  Předpis ruší:


 • 381/2007 Sb. Vyhláška o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách

  Částka: 117/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 31. prosince 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 19 odt. 1 písm. a)
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 158/2004 Sb.; 68/2005 Sb.; 400/2006 Sb.


 • 382/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

  Částka: 117/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 120/2002 Sb. § 4 odst. 7
  Předpis mění: 305/2002 Sb.
  Předpis ruší:


 • 387/2007 Sb. Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

  Částka: 117/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. prosince 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 164/2001 Sb. § 46 odst. 3 písm. b)
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 393/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 119/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. prosince 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 406/2000 Sb.
  Předpis ruší:
10.1.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk