chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
TermínTémaFirmaKontakt
03.12.2007 - 07.12.2007Výkon agendy ekologie v malých a středních podnicích
Kurz má seznámit účastníky s legislativou platnou na úseku ekologie, způsobem plnění povinností, vytvořením systému řízení agendy ekologie a poskytnout jim vzory oznámení, hlášení, evidence a dalších potřebných tiskopisů a formulářů jakož i návod, jak takovéto dokumenty zpracovat.
DTO CZ, s.r.o.Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
03.12.2007 - 07.12.2007Environmentální a prevenční programy
(Environmentální cíle, cílové hodnoty, programy, Návrh environmentálních programů (LogFrame), využití při zavádění EMS, Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost, Čistší produkce, strategie prevence, hodnocení možnosti, BAT a BREF, Integrovaná výrobková politika, její prvky
Posuzování životního cyklu výrobku (LCA), Navrhování výrobků šetrných k ŽP (ekodesign), environmentální značení, Havarijní plánování ve smyslu zák. 254/2001 Sb. a ve smyslu ČSN EN ISO 14001, Způsob tvorby havarijních plánů, příklady, Management rizik, Lidské zdroje, vzdělávání, výcvik, komunikace, Řízená dokumentace, řídící akty.
DTO CZ, s.r.o.Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
13.11.2007VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ /praktický výklad pro podnikové ekology - vodohospodáře) DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
29.11.2007ZAVÁDĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
4.12.2007ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
6.11.2007Nakládání s odpady podle zákona o odpadech po novelách, včetně novelizovaných prováděcích předpisů. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
20.11.2007Zákon o chemických látkách a Nařízení evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek účinné od 1.června 2007. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz

6.11.2007

Seminář - VODOJEMY Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

13.11.2007

Seminář - BIOTECHNOLOGICKÉ METODY JAKO INOVAČNÍ PRVEK ÚPRAVY ODPADŮ Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

13.-15.11.2007

Konference - OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ III, TEORIE - PRAXE
POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RNDr. MARTINA BURSÍKA
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
8.11.2007Vodovody a kanalizace a řešení povinností v této oblasti. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
19.12.2007ODPADY A OBALY V ROCE 2007 (stávající a změněné předpisy aktuálně, plus nakládání s vodami). www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz

5.-7.11.2007

Anorganická analýza v životním prostředí, seminář. 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz

6.-7.12.2007

Recyklace odpadů XI Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

7.11.2007

BOZP v praxi - výklad OHSAS 18001
Ing. Veronika Dolejší – poradce a jednatel "QEMS" s.r.o./ externí auditor certifikační společnosti TÜV CZ, s.r.o., Jitka Ranušová – poradce SMBOZP společnosti "QEMS" s.r.o.

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

14.11.2007

EMS v podnikové praxi - normy řady ISO 14000
Ing. Veronika Dolejší – poradce a jednatel "QEMS" s.r.o./ externí auditor certifikační společnosti TÜV CZ, s.r.o.

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

14.11.2007

Vedení evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

3.-.7.12.2007

Auditor jakosti

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

1.-3.10., 29.- 31.10., 19.- 21.11. 2007

Manažer laboratoře

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

5.-7.11.2007

Vzorkování odpadních vod

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
24.9.- 16.11.2007 Ekolog - rekvalifikační kurz. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
5.11.- 30.1.2008 Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
8.10. - 14.12.2007 Základní odborná příprava OZO PO. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
8.10. - 23.11.2007 Základní odborná příprava techniků PO. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz

13.11.2007

Legislativa nakládání s odpady a obaly Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

22.11.-23.11.2007

Odpadový hospodář Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

5.12.2007

Povinnosti podniků vyplývající z legislativy ochrany ŽP Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
  2008    

16.-.18.4.2008

APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
3. Symposium • Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz

18.-22.2.2008

Auditor EMS

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
6.11.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk