chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - obaly

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručkypoznámka
F11 bezodkladně uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli osoba uvádějící na trh nebo do oběhu informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru - §10 odst.2 F 3.7 splněno při uzavření smlouvy s AOS
F12 bezodkladně uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh nebo do oběhu osoba uvádějící na trh nebo do oběhu pokud osoba neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území ČR odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v stanoveném rozsahu - §12 odst.1 F 3.9 splněno při uzavření smlouvy s AOS
F13 bezodkladně uvádění obalu nebo baleného výrobku na trh nebo do oběhu osoba uvádějící na trh nebo do oběhu (nevztahuje se na osoby dle §14 odst.10) podat návrh na zápis do Seznamu - §14 F 3.11 nevztahuje se při uzavření smlouvy s AOS
F14 bezodkladně uvádění obalů či balených výrobků na trh či do oběhu osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu vést evidenci a uchovávat doklady - §15 F 3.12 týká se osob zapsaných v Seznamu, osoby se smlouvou s AOS vedou evidenci dle AOS
F15 Do 15. února uvádění obalů či balených výrobků na trh či do oběhu osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle §14 ohlašovat údaje z evidence za uplynulý kalendářní rok vždy MŽP §15 odst.1 F 3.12 týká se osob zapsaných v Seznamu, osoby se smlouvou s AOS ohlašují údaje dle AOS
F16 Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč. § 15a - -
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Obaly – díl 3.
8.2.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk