chemlines     Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce...     chemlines
ENVIreport 11/2010

11/2010

ENVIreport za měsíc říjen 2010
Informační servis podnikové ekologie

ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

sledované zákonné povinnosti jsou beze změn (období: 1.10.2010 - 31.10.2010). Byla však vydána novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Více v přehledu změn právních předpisů.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

Ing. Zdeněk Fildán 

   

1. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Zemědělství a potravinářství

Odpady

Ovzduší – emisní povolenky

Energetika


   

2. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce. 

Část B - Odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

Úvod

Novela prováděcího předpisu k problematice elektrozařízení a elektroodpadů

Vyhláška č.
285/2010 Sb.

285/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

Předmět úpravy: Bod 10 přílohy č. 5 k vyhlášce nově zní:

"10. Kadmium ve světelných diodách (LED) II - VI konvertujících barvu (< 10 μg Cd/mm2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizace do 1. července 2014."

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

 nejsou definovány žádné termínované povinnosti.

-

-

 

 

3. POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - celkový přehled

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky 

B-Odpadové hospodářství

C-Využití a ochrana vod

D-Ochrana ovzduší 

E-Integrovaná prevence

F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

   

4. VYBRANÉ AKTUALITY A ČLÁNKY Z EKOnovin


29.12.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk