chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Kraje, města i obce nesouhlasí s novelou zákona o odpadech

Půjde zejména o oblast financování odpadového hospodářství.

Tiskové středisko BVV - Zásadní změny v systému nakládání s odpady v obcích a městech by měla přinést novela zákona o odpadech.

V současnosti se rozvíjejí integrované systémy nakládání s odpady v ČR, v novém zákonu má být zakotveno, že třídění odpadu začne už od domácností, občané by měli vytřídit zvlášť papír, sklo, plast, kartony a navíc i bioodpad. Podle odborníků se nejedná o jednoduchou záležitost. O této ožehavé problematice se diskutovalo u Kulatého stolu na Ekologických veletrzích.

Bezprostředně se odpadové hospodářství týká samosprávy, tedy měst a obcí, mají za něj primární zodpovědnost ze zákona. Jak vyplynulo z diskuse, zástupci měst, obcí i krajských zastupitelstev připravovanou novelu jako celek zásadně odmítají. „Chceme takové legislativní prostředí, které by umožnilo reálné nakládání s odpady na základě ekonomické reality a sociální únosnosti pro občany. Chceme také legislativní stabilitu, aby s měnící se vládou nepřišly nové změny, které by měly bezprostřední dopady na sídla. Měli bychom se také vyvarovat negativních zkušeností z vyspělých států EU a inspirovat se naopak pozitivními zkušenostmi, především z Rakouska a Německa," řekl Marek Sýkora, zástupce Svazu měst a obcí.

Podle něho bychom se měli soustředit na jednotlivé komodity, například na výkupy kovů, které způsobují problémy na majetku. Novela by také měla okamžitě řešit sazbu poplatků za odpad. „Zhruba 80 procent obcí v ČR má zaveden poplatek ve výši 500 korun, což je nedostačující, protože náklady na jednoho občana se už pohybují kolem 700 korun. Mělo by to umožnit čerpání prostředků z EU z OPŽP v oblasti odpadového hospodářství. Svaz se intenzivně věnuje připravované novele už od července minulého roku," uvedl Sýkora.

Za nejvíce sporné považuje svaz zvyšování poplatků za ukládání na skládky. Také energetické využívání odpadů by se mělo stát běžnou záležitostí jako je tomu ve vyspělých státech. „Nemůžeme souhlasit ani s pětikomoditním tříděním odpadů. Papír, sklo a palsty se již sbírají běžně, zatímco sběr nápojových kartonů bude značně neekonomický, neboť je jich zanedbatelné množství a pro obce by bylo velkou zátěží je odvážet na skládky. Nedovedu si také představit, že se bude separovat biologický odpad smíšený se vším možným a popelnice v sídlištích se budou muset třikrát týdně vyvážet na skládky, protože jej kompostárny nevezmou. To je naprosto nereálné," doplnil.

Svaz měst a obcí se obává, že ČR nesplní směrnici o skládkování EU, kterou by se měla řídit od konce roku 2010. „Je nesmysl tvořit novelu zákona o odpadech v období, kdy se připravuje Rámcová směrnice Evropské unie. Tu budeme muset přijmout a opět budeme novelizovat. A opět nastane nestabilní legislativní prostředí, které bude mít dopad na města a obce," konstatoval Sýkora.

Náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha uvedl, že v připomínkovém řízení rezort zaznamenal na 560 zásadních připomínek k novele. Proto předloží po analýze návrh novely vládě až koncem srpna. „V poslanecké sněmovně bude obtížné najít společnou řeč, domnívám se, že novela zákona bude zřejmě neprůchodná," dodal Jiří Krátký, člen komise životního prostředí poslanecké sněmovny.

Kulatého stolu se mimo jiné zúčastnili za veřejnou správu Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje, Dalibor Madej, náměstek primátora města Ostravy, za podnikatelskou sféru Petr Měchura, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství a Martina Vrbová, ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM a další.

(Zdroj: www.enviweb.cz) 23.05.2008

11.6.2008 www.enviweb.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk