chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Klaus: Environmentalisté ohrožují svobodu a demokracii

Český prezident Václav Klaus dnes představil svoji novou knihu, která shrnuje prezidentovy postoje k současnému boji proti změnám klimatu. V knize „Modrá, nikoli zelená planeta“ mimo jiné kritizuje dnešní environmentální hnutí a politická rozhodnutí, jež podle Klauze představují v současnosti největší nebezpečí pro svobodu a demokracii.

Na sto dvaceti stranách se český prezident vyrovnává se současnou ekologickou politikou boje proti změnám klimatu i s myšlenkovým zázemím "environmentalistického" hnutí. Hned v úvodu se Václav Klaus hlásí k myšlence „liberálů klasického typu,“ podle kterých „největším zdrojem ohrožení svobody, demokracie, tržní ekonomiky a prosperity na konci dvacátého a počátku dvacátého prvního století přestal být socialismus (…), ale stala se jím ambiciózní, velmi arogantní a téměř bezskrupulózní ideologie politického hnutí, které původně skromně a snad i s dobrými úmysly, začínalo s tématem ochrany životního prostředí, ale které se postupně přeměnilo na s přírodou téměř nesouvisející environmentalismus“.

„Environmentalismus je pro mě širší pojem, než jen ekologismus, který řekněme spojujeme s ekologickými aktivisty, ale mně šlo o to zahrnout do tohoto pojmu i politické představitele,“ vysvětlil prezident výběr klíčového slova celé knihy. „Pro mě se jedná o politickou ideologii, která je prakticky v celém spektru našich politických stran, která je širší, než úzké stranické zařazení,“ dodal ještě Václav Klaus.

Mimořádně nebezpečný útok
Prezident Klaus dnes prohlásil, že již dlouhou dobu chtěl napsat na téma ekologické politiky rozsáhlejší text. „Já vidím, že se jedná o klíčové téma naší doby a tím tématem je svoboda a její oklešťování a omezování na základě útoku, který přichází z mnoho stran. Za mimořádně závažný a mimořádně nebezpečný považuji útok ze strany environmentalistů,“ řekl dnes Václav Klaus. Podle jeho knihy se tvrzení o velkém nebezpečí klimatických změn a podílu člověka na změnách klimatu stalo jedinou přípustnou pravdou, proti které není radno vystupovat. Prezident zároveň prohlásil, že jeho spis není polemikou s klimatology, ale kniha, která by měla být přístupná každému čtenáři, který se o téma klimatických změn zajímá.

Hlavní myšlenka českého prezidenta, který je dlouhodobým kritikem politiky boje proti změnám klimatu, by se dala shrnout jako kritika hysterie z globálních klimatických změn. „Jde především o to, zda se na klimatických proměnách podílí člověk, respektive je-li jeho vliv takový, abychom museli právě dnes, v této chvíli, měnit člověka, jeho chování, lidskou společnost a vynakládali obrovské náklady, jejichž efekty budou viditelné, neviditelné nebo dokonce budou mít negativní dopady za sto let,“ prohlásil Václav Klaus. Podle českého prezidenta však kniha není sporem ekonomie a ekologie, ale debatou o svobodě, kterou chtějí podle Klause ekologická hnutí omezovat. Kniha by podle českého prezidenta chtěla pomoci vrátit debatu o změnách klimatu k racionálním dohadům o vědeckých argumentech.

Hokejkový graf
Publikaci, kterou vydalo nakladatelství Dokořán, začíná Václav Klaus myšlenkou, že zpráva o zvýšení průměrné teploty o 0,6 stupně Celsia za poslední století vyvolává ihned potřebu radikálních opatření. „Já opravdu nevidím v tomto čísle nic hrozivého, myslím si, že jde o víceméně přirozený výkyv přírody,“ prohlásil dnes český prezident. „Nepolemizuji s klimatology, čtu svýma očima argumenty jedněch i druhých, ale hodnotím ta data, což jako člověk znalý statistiky dokážu,“ řekl Václav Klaus.

Navíc prezident připomněl, že podle autorů z magazínu World Economics se do dvou stupňů oteplení nedá vůbec mluvit o negativních dopadech, naopak zřejmě převáží pozitivní efekty. „Vraťme tu debatu k tomu, zda je 0,6 stupně hodně nebo málo, nakolik k oteplování přispívá více člověk nebo sluníčko, bavme se tom, zda je vůbec nějaká tragédie, že se průměrná teplota zvýšila o 0,6 stupně nebo jestli je to úplně jedno,“ řekl Václav Klaus.

Prezident se v této souvislosti pustil do kritiky tzv. „hokejkového grafu“. Podle tohoto grafu byla průměrná teplota Země zhruba devět set let v podstatě konstantní a na počátku dvacátého století prudce vystřelila nahoru. Tento graf se stal symbolem zprávy Mezivládního panelu o klimatických změnách v roce 2001. Později byla však jeho metodika zpochybňována s tím, že výkyvy teplot v minulosti byly přece jen větší, než původní model předpokládal. „Každý z environmentalistů by měl teď být deset let ticho, kát se, sypat si popel na hlavu a omlouvat se nám všem a těm politikům, které zbulíkovali na kjótský protokol a další opatření,“ prohlásil český prezident.

16. května 2007 18:11 PRAHA (EkoList) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
11.6.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk