chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
14.10.2008 – 16.1.2009 Interní auditor integrovaného systému

Cílem je seznámit účastníky s požadavky integrovaného systému a relevantními právními požadavky, vybavit je pro rutinní práci interního auditora IMS (plánování a provádění interních auditů, vypořádávání neshod), ale také nabídnout a diskutovat techniky, jak udržovat a rozvíjet co nejjednodušší a nejefektivnější systémy řízení.

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
6.-7.10.2008, 8.-9.12.2008, 12.-13.2.2009, 6.-7.4.2009, 8.-9.6.2009, 7.-8.9.2009 Interní auditor IMS (QMS + EMS)

Cíl: Seznámit účastníky s pravidly a zkušenostmi konzultantů při auditování podle IS0 9001:2000 (po vydání bude školena pouze nová norma ISO 9001:2008), ISO 14001:2004 a s normou ISO 19011:2002. Vysvětlit veškerou administrativu, která je spojena s auditem.

Program:
Základy normy ISO 9001:2000
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008
Základy normy ISO 14001:2004
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Environmentální legislativa

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
13.10. 2008, 18.12. 2008, 16.2. 2009, 20.4. 2009, 22.6.2009 Interní auditor systému BOZP

Výklad specifikace OHSAS 18001:2007
Uvedení do aktuální legislativy týkající se bezpečnosti a zdraví při práci
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Praktické zkušenosti z auditů

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
20.10.2008 - 20.2.2009 Manažer EMS (EOQ)

1. modul: Úvod do environmentálního managementu
2. modul: Environmentální legislativa
3. modul: Environmentální a prevenční programy
4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS
5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením
Podrobnější obsah najdete u jednotlivých modulů, které jsou současně vyhlášovány jako samostatné kurzy.

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
20.10.2008 - 24.10.2008 Úvod do environmentálního managementu

Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem environmentalismu
Vývoj ochrany životního prostředí, základní pojmy používané v souvislosti s ochranou životního prostředí
Srovnání konvenčního a preventivního přístupu k ŽP, preventivní strategie
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Teorie rizik, environmentální rizika ekologické katastrofy
Struktura právních norem v ČR, Základní environmentální legislativa, Správní řád, Výkon státní správy v ŽP
Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů
Environmentální profil - indikátory, ukazatele (ČSN EN ISO 14031)
Program environmentálního samohodnocení - ESAP
Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO 14004 a EMAS
Požadavky EOQ na Manažera EMS

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
10.11.2008 - 14.11.2008 Environmentální legislativa

Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa
Správní řád a jeho význam pro EMS
Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie
Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie
Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP
Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
2.-4.9.2008 Mikroelementy 2008 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz
30.9.
-
2.10.2008
ALTERNATIVNÍ METODY TESTOVÁNÍ TOXICITY
konferenční centrum Mariapoli, Praha
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
29.9.2008 Základy systému bezpečnosti práce podle OHSAS 18001:2007
Základy systému bezpečnosti práce
Výklad specifikace OHSAS 18001:2007, politika BOZP
Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
Zavedení a provoz BOZP
Uvedení do aktuální legislativy a právních požadavků týkajících se bezpečnosti a zdraví při práci
Způsob integrace standardů pro jakost, životní prostředí a bezpečnost práce
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
23.10.2008 Základy systému péče o životní prostředí podle ISO 14001:2004
Základy systému péče o životní prostředí
Aplikace požadavků normy ISO 14001:2004
Základní environmentální legislativa
Integrace s příbuznými standardy ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:2007
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
13.-15.10.2008 Analýza organických látek 2 Theta 2 Theta
P.O.Box 103
73701 Český Těšín
Tel.: 558 732 122
E-mail: 2theta@2theta.cz

21.10.2008

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
13.10. 2008 Interní auditor systému BOZP
Výklad specifikace OHSAS 18001:1999, politika BOZP
Plánování postupu identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
Zavedení a provoz BOZP
Způsob integrace standardů pro jakost, životní prostředí a bezpečnost práce
Uvedení do aktuální legislativy a právních požadavků týkajících se bezpečnosti a zdraví při práci
Praktické zkušenosti z auditů
Vyzkoušíte si: Auditování reálné dokumentace, přípravu auditního dotazníku
Ukončení kurzu testem, udělení osvědčení
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
19.11
-
20.11.2008
OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IV, TEORIE A PRAXE
19. - 20. listopad 2008 hotel Avanti, Brno
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
11.-12.11.2008 Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS
1. den (9-15h)

-Odpadové a obalové hospodářství
-Vodní hospodářství
-Ochrana ovzduší
Hlavní povinnosti běžných firem, seznámení se s aktuálními změnami a výhled změn.
EKOaudit - vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností.
Příručka ekologa - efektivní nástroj pro podnikovou ekologii.
2. den (9-12h)
Základy systému EMS podle ISO 14001:2005
www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz

11. 12. 2008

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - VHO XIX.

Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
10.7.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk