chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Staňte se součástí databáze environmentálních služeb.

Tato databáze je tvořena v průběhu řešení projektu „DŮSLEDKY LIBERALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍCH SLUŽEB V EU“

O projektu:

Sektor služeb se stává ve vyspělých zemích stále významnějším faktorem hospodářského růstu. Např. ve většině členských států EU se podílí na hrubém domácím produktu a zaměstnanosti více než 30 %. Protože v současnosti existují na vnitřním trhu EU četné překážky, které poskytovatelům služeb – zvláště malým a středním podnikům – znemožňují rozšířit svou činnost za hranice státu, stala se problematika liberalizace služeb na půdě EU, vysoce aktuálním a široce diskutovaným tématem. Cílem liberalizace je odstranit překážky v rozvoji služeb mezi členskými státy EU a vytvořit jednotný konkurenceschopný trh služeb, který bude přispívat k dosažení udržitelného hospodářského rozvoje EU. Projekt je zaměřen na problémy spojené s liberalizací služeb v oblasti „environmentálních služeb“. Pro Českou republiku nabývá hlubší analýza liberalizace těchto služeb v současné době zásadního významu. Předpokládáme, že databáze Environmentálních služeb se stane součástí celoevropského kooperačního řešení prosazovaného Evropskou komisí.


Kdo by měl v databázi být:

Každý kdo svými aktivitami (výrobky, zboží a služby) předchází, brání, limituje, minimalizuje, měří a napravuje škody na životním prostředí v oblasti vody, ovzduší, půdy a ekosystémů. Řeší problémy, které se týkají odpadů, hluku a ekosystémů. Zabývá se čistšími technologiemi (minimalizuje znečištění a užití zdrojů) a redukuje environmentálních rizika.


ZAPOJTE SE I VY !

Co Vám projekt přinese:
  • Stanete se součástí nově vytvářené databáze environmentálních služeb a produktů v rámci tohoto projektu. Tato databáze bude poskytnuta MŽP + CzechTrade + CzechInvest + databáze Enviweb + partnerům CEMC v projektech zahraniční rozvojové pomoci + celoevropského informačního systému environmentálních služeb
  • Porovnání s příslušným odvětvím
  • Položené otázky vám umožní nový pohled nad strategií organizace
  • Vaše názory se mohou promítnout do návrhů pro státní správu
  • Upozorníme vás případně na možnost doplnit si certifikáty či zajistit služby v oblasti ekomanagementu
Jak se zapojit do projektu:

Pokud máte zájem o zapojení Vaší společnosti do tohoto projektu, kontaktujte nás:

CEMC – České ekologické manažerské centrum
Ing. Vladimír Študent
Jevanská 12
100 31 Praha 10
http://www.cemc.cz
e-mail: studentv@cemc.cz
Tel.: +420 274 784 417

7.12.2007 www.cemc.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk