chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
EU dává na ekologii stále víc, Česko nikoliv

Výdaje na státní pomoc ve prospěch životního prostředí se v rámci států Evropské unie v uplynulých letech výrazně zvýšily. Ve středu to uvedla Evropská komise. Česko je však jednou z několika málo zemí, kde byl trend opačný.

Komise porovnávala dvě období - roky 2001 až 2003 s rozmezím let 2004 až 2006. Celkové výdaje na státní pomoc na životní prostředí se v EU přibližně zdvojnásobily - ze sedmi miliard eur na 14 miliard eur (ze 175,5 na 351 mld. Kč). Mezi členskými státy však byly obrovské rozdíly.

Nejvíce vzhledem k rozpočtu dávaly Švédsko (0,77 % HDP), Dánsko (0,35 %) a Německo (0,32 %). Nad průměrem EU, který činil 0,12 procenta HDP, byly ještě Rakousko, Nizozemsko a Finsko. V žebříčku největších dárců dosáhla na třetí místo Británie za SRN a Švédskem.

Naopak relativní pokles výdajů hlásí kromě České republiky také Slovinsko, Maďarsko Kypr a Estonsko.

Jedním z hlavních důvodů celkového růstu je podle Komise skutečnost, že se ve zvýšené míře uplatňovaly úlevy od ekologických daní.

Ničení životního prostředí jako trestný čin

V den zveřejnění této půlročně aktualizované statistiky schválil Evropský parlament podle očekávání legislativu, která označuje vážné poškození životního prostředí za trestný čin, ať už ke škodě došlo záměrně, nebo zanedbáním.

Půjde o zamoření vzduchu, půdy či vod radiací, nelegální skladování jaderného odpadu, držení a zabíjení chráněných druhů živočichů a rostlin či výrobu a distribuci látek ničících ozón.

Členské státy musí do dvou let stanovit „efektivní, přiměřené a odrazující" trestní sazby. Čeští europoslanci za ODS hlasovali proti směrnici, protože ji považují za "ideologicky podbarvený pokus zavést zcela novou kategorii trestných činů".

Česko s Finskem a Německem patří už nyní v Unii k státům, které uplatňují vůči poškozovatelům životního prostředí relativně nejpřísnější kritéria.

  22. 5. 2008 02:07 (Zdroj: ČTK, Právo)

11.6.2008 ČTK, Právo
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk