chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
SB: Biopaliva jsou hlavním důvodem růstu cen potravin

WASHINGTON (ČTK) - Světová banka dnes oficiálně zveřejnila studii svého předního ekonoma Dona Mitchella, podle níž se rozmach produkce biopaliv v USA a Evropě podílel na zvýšení světových cen potravin až třemi čtvrtinami, a způsobil tím nynější globální potravinovou krizi. O zprávě na začátku července informoval britský tisk s tím, že banka její vydání pozdržela, aby na summitu G8 v Japonsku neuvedla jejím obsahem do rozpaků amerického prezidenta George Bushe.

Mitchel v podrobné studii zjistil, že na růstu cen potravinářských komodit v posledním roce se produkce biopaliv přímo i nepřímo podílela 70 až 75 procenty. Kromě přímého efektu zabírání půdy určené dříve k produkci potravin vedl dále boom biopaliv k poklesu zásob klíčových komodit jako kukuřice.

Pokles zásob pak podle studie vyvolal vlny spekulačních aktivit a přiměl některé státy k zákazům exportu komodit, což růst cen ještě urychlilo. Ze zbylých 25-30 procent k růstu cen potravin přispěl pokles kurzu dolaru a zvýšené náklady na hnojiva a dopravu, uvádí studie.

Studie Světové banky měla počátkem července velký ohlas a byla pro odvětví biopaliv a jeho politické zastánce další těžkou ranou, protože její odhady dopadů biopaliv jsou mnohem vyšší, než se dosud uvádělo. Mitchell je všeobecně respektovaným zemědělským ekonomem a ve své zprávě doporučil přehodnocení politiky, která boom biopaliv způsobila.

"Silný nárůst produkce biopaliv v USA a EU byl podporován subvencemi, povinnými kvótami a dovozními cly. Bez této politiky by byla produkce biopaliv nižší a nárůst cen potravinářských komodit by nebyl tak vysoký," uvedl Mitchell.

Nahrazování pohonných hmot z ropy biopalivy v posledních letech razantně podporují Evropská unie a USA, které se zatím této politiky ani přes stále silnější kritiku nehodlají vzdát. Americká vláda až dosud tvrdila, že biopaliva vyráběná z potravinářských plodin zvýšila ceny potravin v posledních letech jen o necelá tři procenta.

Zemědělská a biopalivová lobby stejně jako američtí vládní činitelé i Evropská komise tvrdí, že nárůst cen potravin způsobila hlavně rostoucí poptávka bohatnoucích rozvojových mocností Indie a Číny. To však analýza Světové banky nezjišťuje a podle ní nefigurovalo mezi významnými příčinami ani často citované sucho v Austrálii.

Nárůst spotřeby obilnin bez započítání biopaliv byl jen mírný a v letech 2000 až 2007 činil v průměru 1,7 procenta ročně. To bylo stejné tempo, jakým dohromady rostly výnosy a osetí plocha, to znamená, že poptávka a nabídka by zůstaly bez biopaliv vyrovnané, zjistila studie.

Washington i Brusel podporují "zelená" paliva v domnění, že tím sníží emise skleníkových plynů a omezí závislost na dovozu ropy. Podle posledních vědeckých studií však biopaliva z potravinářských plodin těchto cílů vesměs nejsou schopna dosáhnout. Podle výzkumů dokonce územní rozmach pěstování plodin na biopaliva přispívá ke zvyšování emisí skleníkových plynů, které se podílejí na oteplování, protože vede k odlesňování.

EU se loni v březnu zavázala, že do roku 2020 zvýší na 20 procent podíl takzvaných obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. Součástí toho má být narůst využívání biopaliv na nejméně deset procent v roce 2020. Poslanci Evropského parlamentu však tento měsíc navrhli, aby se tento cíl kvůli ostré kritice biopaliv omezil.

28. července 2008 20:59, zdroj: www.ekolist.cz

12.8.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk