chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
REACH: Čtyři dny do startu předregistrace chemikálií

Už za čtyři dny dostanou podniky možnost předběžně registrovat asi 30 tisíc chemických látek, které se dnes běžně používají v ekonomikách Evropské unie. Vyplývá to z nařízení REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování některých chemikálií. Tyto látky musejí být předregistrované do 1. prosince letošního roku. Agentura CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice - AFI a Svazem chemického průmyslu dnes pořádají pro investory seminář o dopadech nařízení REACH na podniky v ČR.

„REACH se vedle výrobců a dovozců chemických látek týká i některých jejich zpracovatelů. Nové nařízení se tak dotýká i části investorů, jejichž projekty pro Českou republiku zprostředkovala agentura CzechInvest. Proto setkání pořádáme," vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. „Tento seminář je příkladem naší následné péče AfterCare, kterou agentura CzechInvest poskytuje investorům, kteří už v České republice podnikají."

Evropská agentura pro chemické látky odhaduje, že se jí z celé EU nashromáždí na 180 tisíc žádostí o předběžnou registraci. Tu musejí provést desítky tisíc producentů, dovozců nebo některých zpracovatelů chemických látek, pokud je chtějí dál bez přerušení vyrábět nebo importovat. Povinnost mít schválenou registrační dokumentaci se vztahuje na všechny právnické osoby, které vyrábějí nebo dovážejí více než tunu jednotlivých chemikálií ročně.

REACH zakládá systém dohledu s cílem zajistit, aby zvlášť nebezpečné látky zůstávaly neustále pod kontrolou a postupně se je dařilo nahrazovat vhodnými alternativními substancemi nebo ekonomicky a technologicky vhodnými procesy.


REACH v bodech:

Kdo by měl předběžnou registraci provést?
Všechny společnosti se sídlem v EU, které chemické látky v EU vyrábějí nebo je do EU dovážejí, by měly provést předběžnou registraci, pokud činí množství těchto látek alespoň jednu tunu ročně.

Proč mají společnosti předběžnou registraci provést?
Předběžná registrace je nutná, pokud společnosti vyrábějící nebo dovážející chemické látky chtějí využít prodloužených lhůt pro registraci, které se vztahují na většinu chemických látek, jež jsou v současnosti na trhu. Předběžná registrace umožňuje společnostem předložit úplnou dokumentaci pro registraci do roku 2010, 2013 nebo 2018, v závislosti na jednotlivých případech.

Co je předběžná registrace?
Předběžná registrace spočívá v předložení základních informací Evropské agentuře pro chemické látky: podrobné údaje o společnosti a název dotčené chemické látky. Předběžná registrace je zdarma.

Když to neudělám?
Společnosti, které předběžnou registraci chemické látky neprovedou, nesmí po 1. prosinci 2008 pokračovat v její výrobě nebo dovozu, dokud neprovedou úplnou registraci u ECHA

Více podrobností o směrnici REACH na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA): www.echa.eu

(Zdroj: http://www.edotace.cz/) 29.05.2008

11.6.2008 www.edotace.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk