chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
ČR nebude požadovat prodloužení termínu na investice do čističek
Česká republika nebude požadovat po Evropské unii prodloužení přechodného období na nutné investice do čistíren městských odpadních vod, které nyní platí do konce roku 2010. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve středu vyslechne vláda. Výdaje nutné ke splnění evropské směrnice byly na roky 2006 až 2010 vyčísleny zhruba na 46 miliard korun. O odložení definitivního termínu už čeští politici s Bruselem předběžně jednali.

"Lhůta je platná a delší období nám nikdo nedá, už jsem o tom jednali, ale bez výsledku. Žádat tedy nebudeme, protože bychom odklad nedostali," řekl ČTK náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že souhlasí se závěrem ministerstev zemědělství a životního prostředí, že není racionální požadovat posun termínu. Podle MMR by návrh na prodloužení by vedl k věcným a formálním obtížím ve všech institucích EU, navíc by mohl vyvolat snahy o otevírání jiných již dojednaných otázek.

Stát se nyní bude podle Dusíka snažit o splnění požadavků EU. Pokud nebudou k 1. lednu 2011 některé čistírny hotovy, může dát Brusel Českou republiku k soudu. Nestane se to ale podle Dusíka ze dne na den a už nyní začínají vznikat krizové scénáře, jak se bude bude stát postupovat v jednáních o případných jednotlivých stavbách v časovém skluzu.

Vláda svým usnesením z prosince loňského roku zadala ministerstvům zemědělství, životního prostředí a pro místní rozvoj prověřit možnost prodloužení přechodného období do konce roku 2012, případně 2013.

Kabinet ve středu dostane také vyhodnocení přípravy jednotlivých aglomerací ohledně čištění odpadních vod. Podle MZe z 531 aglomerací, kterých se evropská směrnice týká, má čistírnu s požadovanými parametry a kapacitou 267 aglomerací. Dalších 165 ještě požadavky nesplňuje, přičemž 44 dosud nezažádalo o financování ani nemá stavební povolení. Na 99 aglomerací ještě na rozeslaný dotazník k čištění vod neodpovědělo.

Dále se dokument věnuje vyjednávání o podmínkách podpory projektů s vodohospodářskou problematikou z evropských fondů. Strategie předpokládá, že za roky 2006 až 2010 poskytnou zhruba 28,5 miliardy korun zahraniční zdroje, tedy zejména unijní fondy. Dalších asi 6,5 miliardy korun má jít ze státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí a zhruba 11 miliardami se mají podílet sami investoři, tedy hlavně města a obce.

Někteří odborníci již dříve uvedli, že náklady na čistírny se budou do budoucna promítat do cen vody, které v posledních letech trvale rostou. Podle odhadů se kvůli tomu dá očekávat růst stočného nad tempem inflace.

Vodu ovšem mohou podle MMR zdražit i vleklá jednání s EK o vodohospodářských projektech, která mohou způsobit posun investičních akcí, a tím ohrozit splnění termínu v roce 2010. Pokud by Česko muselo rok 2010 dodržet bez evropských peněz, vyvolalo by to tlak na zdražení vodného, varovalo již dříve ministerstvo.PRAHA (ČTK) 16. dubna 2007 14:17 - (Zdroj: www.ekolist.cz)
6.5.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk