chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Návrh na změnu zákona EIA jde do sněmovny se souhlasem vlády
Se souhlasným stanoviskem vlády putuje do sněmovny návrh Středočeského kraje na zjednodušení procesu posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA). Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí navrhuje kraj změnit tak, aby se zúžil okruh staveb, kterých se složité zjišťování negativních vlivů týká.

V současnosti se úřady při posuzování řídí loni přijatou novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předpis ukládá, aby se úředníci věnovali i takzvaným podlimitním záměrům. Kraj navrhuje, aby se menší stavební záměry posuzovaly jednodušší formou. Současná praxe totiž znamená větší zátěž pro úředníky a tím pádem i krajské rozpočty. Například pražský magistrát při přijímání novely upozorňoval, že bude muset přijmout asi šest nových zaměstnanců a zařídit pro ně kanceláře.

Středočeští zastupitelé v návrhu, se kterým vláda vyslovila souhlas ve středu, uvádějí, že i nadále budou posuzovány všechny záměry včetně podlimitních. Jejich hodnocení má být ale jednoduší. Úředníci by v budoucnu podle návrhu měli vycházet z formulářů "Oznámení podlimitního záměru". Na jejich základě pak určí, zda bude nutné u příslušné stavby provést další, složitější zjišťování negativních vlivů na ekologii.

Navrhovaná změna zákona upozorňuje i na to, že některé předkládané záměry jsou v současnosti zbytečně vraceny k přepracování dvakrát. Jednou například z podnětu krajského úřadu a podruhé z iniciativy zpracovatele posudku. Navrhovaná změna by měla vracení dokumentace sjednotit a také upravit lhůty pro odevzdávání dokumentů tak, aby se posuzování zkrátilo.

Středočeský hejtman Petr Bendl upozorňoval už loni v prosinci na to, že kvůli schválené novele zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí bude muset kraj přijmout nejméně 20 úředníků, přičemž jeden úředník stojí úřad ročně téměř 600.000 korun. V roce 2006 hejtmanství posuzovalo náplně práce jednotlivých úředníků a snížilo jejich počet o 50.

PRAHA (ČTK) - 8. března 2007 11:49 (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.4.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk