chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu
Až padesátitisícovou pokutu může dostat ten, kdo do 1. ledna 2008 neuvede svůj septik do souladu s požadavky vodního zákona. Se začátkem roku totiž zanikají povolení k vypouštění odpadních vod vydaná do 31. prosince 2001. Znamená to, že majitelé septiků musí žádat o prodloužení povolení, případně o vydání nového.

V praxi to znamená jediné. Odpadní voda se přímo ze septiků do půdy nebo vodních toků už nesmí dál vypouštět, je ji nutné předtím upravit.
Vyvážet nebo čistit
Občané, kteří nemohou svůj septik napojit na veřejnou kanalizaci, mají několik možností, jak se s novými pravidly pro vypouštění vyrovnat.

Nejjednodušší a nejlevnější variantou je zaslepit odtok. Ze septiku se tak stane žumpa, ze které voda neodtéká, ale musí se vyvážet. Nová pravidla se tak na žumpy nevztahují. "Očekávám, že se většina majitelů septiků vydá tímto směrem," sdělil Právu Jiří Vavřač z odboru životního prostředí radnice Jablunkova na FrýdeckoMístecku.

Úřady až na výjimky nepovolují nové stavby septiků
Další z možností je nový septik. Úřady však jejich stavbu dnes již prakticky nepovolují. Jedinou výjimkou jsou septiky vybavené zemním filtrem nebo jiným způsobem biologického čištění. "Zcela nový septik se všemi atesty a kolaudacemi může vyjít i na 70 tisíc," řekl Právu Jan Gorel z firmy Gool, která se prodejem a montážemi septiků zabývá.

Poslední možností je septik zmodernizovat. To znamená pořídit k němu domovní čističku odpadních vod. K vybudování domovní čističky je třeba požádat o povolení odbor životního prostředí, které stojí 300 korun, a také požádat o bezplatné povolení k nakládání s odpadními vodami. Náklady na čistírnu i s její instalací se pohybují okolo 50 tisíc korun.

Vyřídit včas
Podle vyjádření pracovníků vodoprávních úřadů a ministerstva životního prostředí jejich inspektoři od prvního ledna plošné kontroly majitelů septiků nechystají. Pokud však dostanou podnět, že někde není vše v pořádku, musí konat.

Je tedy možné, že se nevyhovující septiky stanou zbraní při vyřizování sousedských sporů. Jejich majitelům lze tedy doporučit, aby si o prodloužení povolení zažádali co nejdříve.

"Pokud to neudělají do 30. června, budou muset později žádat o nové povolení," řekla Právu Jarmila Krebsová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí


7.5. 2007 13:49 (Zdroj: www.novinky.cz)
11.6.2007 www.novinky.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk