chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pěstujte i přes riziko povodní. Kompenzace budou
Zemědělcům, kteří budou pěstovat v lokalitách ohrožených povodněmi hospodářské plodiny, by měla být v případě zaplavených pozemků finančně kompenzována podnikatelská újma. Předpokládá se to v návrhu novely vodního zákona, který schválila vláda.

Jak přitom podotýká mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček, uvedená novela řeší sice existující, ale nepoužívaný institut území určeného k rozlivu povodně.

Peníze podle plodiny

"Úprava podporuje zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Pokud by k takovému rozlivu došlo, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována," uvedl Vorlíček.

Podle vrchního ředitele úseku vodního hospodářství ministerstva, Pavla Punčocháře, by byla zemědělcům vyplácena kompenzace za vodou zničené porosty na základě škodního protokolu.

Výše kompenzace by se přitom lišila podle rozsahu poškozené plochy a měnila by se na základě celé řady faktorů. "Podkladem pro kompenzaci by například měla být cena za příslušnou komoditu v tom kterém roce nebo výše nákladů na její produkci," vysvětluje Punčochář.

Kompenzace podnikatelské újmy při rozlivu vody na obhospodařované pozemky je součástí protipovodňových opatření. Do současné doby se povodňovým rizikům v záplavových oblastech mohli zemědělci v praxi bránit jen pojištěním úrody. Také proto se na značné části rizikových lokalit obhospodařují zejména travní porosty.

Schválená novela nicméně kromě kompenzací zemědělského podnikání obsahuje také institut vyvlastnění pozemků.

"Pro budování protipovodňových opatření je nezbytné mít zajištěny pozemky pro tato opatření, a proto přicházíme s novelou vodního zákona, která umožní v krajních případech pozemek pro stavbu vyvlastnit. Vyvlastnění je možné pouze v případě, kdy není možné pozemek získat jinak, například výkupem nebo výměnou pozemků za jiné," uvedl v odůvodnění novely ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Na prevenci před povodněmi počítá ministerstvo s celkem 14 miliardami korun. Kromě programu na odbahnění rybníků by měly být do roku 2012 tyto peníze využity například na zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci, projekty v Radotíně, Tróji a Zbraslavi, ochrannou hráz na řece Odře v Ostravě Hrušově a na další projekty.

Sníží se riziko

Sami zemědělci záměr ministerstva vítají. Podle tajemníka Asociace soukromého zemědělství, Jaroslava Šebka, jde o pozitivní krok, který přispěje ke stabilizaci zemědělského podnikání v záplavových oblastech.

Stejně hodnotí ministerský záměr i předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský. "Zemědělec hospodařící v rizikovém území bude mít díky kompenzacím určitou jistotu, která se pak může stát součástí jeho strategického podnikatelského záměru," konstatuje Jirovský.

Podle jeho slov "jsou opatření, která mohou v krajině snižovat škody z povodní většího rozsahu, žádoucí".

V praxi by tedy přijetí novely mohlo vést jednak k navýšení ploch osetých hospodářskými plodinami, jednak ke snížení rizika, a to zejména lokálních povodní.

(Zdroj: http://aktualne.centrum.cz) Praha 11.01.2008
8.2.2008 aktualne.centrum.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk