chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
ČIŽP: Nedovolené nakládání s odpady bude asi trestné
Nedovolené nakládání s odpady by v budoucnu mohlo být trestné, změnu v trestním zákoně doporučuje analýza České inspekce životního prostředí (ČIŽP) vypracovaná pro Bezpečnostní radu státu. Analýza vznikla na základě úkolu zaměřit se na nedovolené skládkování jedů, který dostala inspekce od bezpečnostní rady na jaře poté, co byl stát nucen zaplatit likvidaci černých skladů s jedy v Libčanech a Chvaleticích.

V současnosti je podle zákona trestné jen nelegální nakládání s nebezpečnými odpady. Pokutám se však firmy vyhýbají tím, že včas zaniknou nebo přejdou do konkurzního řízení. "V takovém případě už stát uloženou sankci od firmy zpravidla nezíská," popisuje současnou situaci vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Petr Havelka. Legislativa by se podle ČIŽP měla změnit tak, aby v takovém případě byl majitel firmy trestně odpovědný. ČIŽP také navrhuje, aby společnosti, které se zabývají skladováním nebezpečného odpadu, byly povinny se pojistit. Z pojištění by se čerpaly prostředky na odstranění nebezpečného odpadu v případě, že společnost zanikne.

Podle Petra Havelky je společensky nebezpečné i nelegální nakládání s ostatními odpady. "Například v Praze je časté, že firmy navážejí ohromná množství výkopové zeminy, která je také odpadem. Firma včas zanikne nebo přejde do konkurzního řízení. Navezená zemina však zůstane a náklady na její odstranění pak mohou být desítky milionů korun," říká Havelka. Dodává, že podle současné právní úpravy není vlastník pozemku odpovědný za uskladněný odpad. Není ani vyjasněno, kdo se má postarat o odpad, který po sobě zanechala zaniklá firma. "V Libčanech to řešil krajský úřad s prostředky uvolněnými z ministerstva financí, což je ale nesystémové řešení," říká Havelka.

Navrhovaná úprava by také měla usnadnit práci Policii ČR. Ta v současnosti posuzuje závažnost deliktní činnosti podle míry ohrožení či poškození přírody. "Jednání by se mělo posuzovat podle nákladů na odstranění vzniklého stavu, což je pro policii snazší posoudit, než jaké jsou dopady na životní prostředí," říká Petr Havelka.

Po odhalení černých skladů chemikálií, jejichž likvidace přišla na víc než 50 milionů korun, inspekce spolu s krajskými úřady zkontrolovala v rámci celorepublikové akce "brownfields" desítky lokalit. Hledala jedy uložené v opuštěných budovách i v zařízeních, která mají k nakládání s odpady povolení. "Dobrou zprávou je, že jsme nenarazili na tak zásadní problém, jako představovaly Libčany a Chvaletice. Určitá porušení zákona jsme nicméně odhalili a uložili pokuty a v některých případech nápravná opatření. Množství nalezených odpadů nebylo tak zásadní a jejich likvidace byla možná na náklady odpovědných subjektů," řekl dnes novinářům Petr Havelka.

Špatně dopadla firma, která inspekci neumožnila kontrolu, vedle pokuty ve výši 100.000 korun jí krajský úřad odňal licenci.

V sérii kontrol dlouhodobě skladovaných nebezpečných odpadů v zařízeních s povolením inspekce prověřila 21 provozoven a 19 firem a odhalila šest pochybení. Zatím ve čtyřech případech uložila pokutu. Opakované porušení pravidel pro práci s nebezpečnými odpady inspekce zjistila u jedné z pražských odpadových firem, po loňské pokutě ve výši 150.000 korun tak společnost čeká sankce mnohem vyšší. Za pochybení v nakládání s odpady uložili pracovníci inspekce za prvních šest měsíců letošního roku pokuty v celkové výši 36,3 milionu korun. To je víc než za celý rok 2005 a zhruba stejně jako v loňském roce, kdy sankce směřovaly hlavně k firmám zodpovědným za vznik černých skládek odpadu z Německa.

Soňa Remešová, Martin Mach


21. listopadu 2007 PRAHA (ČTK/Ekolist) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
7.12.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk