chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Učitelé mohou využít k ekologické výchově lesnický portál
Školy získaly novou pomůcku pro ekologickou výchovu. Nadace dřevo pro život spustila na začátku září vzdělávací portál www.mezistromy.cz, určený hlavně učitelům a žákům základních škol. Podává jim ucelené informace o jednotlivých ekosystémech a jejich proměně vlivem činnosti člověka, informoval ČTK ředitel nadace Jan Řezáč.

"Zaměřujeme se na fungování ekosystémů, chceme popsat vazby mezi jejich složkami a to, jak je člověk hospodařením ovlivňuje," řekl Řezáč. Za unikátní součást portálu považuje například databázi různých typů lesů všech nadmořských výšek, kterou provází fotografická dokumentace. Další zajímavostí je podle něj atlas rostlin, který není vytvořený pouze z botanického pohledu, ale rostliny jsou popisovány v přímém vztahu k prostředí, ve kterém se nacházejí, například podle typu půdy nebo výškového pásma.

Základní školy musely od počátku školního roku environmentální výchovu jako jedno z průřezových témat zařadit do výuky, prolínat by měla hned několika předměty. Portál lze podle Řezáče využít například v přírodopise, zeměpise, ale také třeba v hodinách chemie nebo fyziky.

Budou ho moci používat i střední školy s lesnickým zaměřením nebo učiliště zabývající se třeba zpracováním dřeva. Učitelé však na portálu, který se bude dále rozvíjet, najdou třeba také informace o naučných turistických stezkách a tipy na vzdělávací výlety.

Nadace se školami spolupracuje dlouhodobě, každý rok jim nabízí tři vzdělávací programy, například Les ve škole - škola v lese.

Distribuce výukových materiálů však byla podle Řezáče náročná a pomalá, proto se nadace rozhodla všechny informace soustředit na internet. V současnosti pro pedagogy připravuje metodickou příručku, jak s portálem pracovat.

21. září 2007 13:00 PRAHA (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
8.10.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk