Nové podzimní vydání publikace Příručka ekologa

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám oznámit vydání nové podzimní aktualizace 9-08 publikace Příručka ekologa.

 
Zapracované předpisy (legislativní změny za období červenec až září 2008):

- Novela chemického zákona č. 356/2003 Sb. (novela ke dni vydání této aktualizace nevyšla ve Sbírce zákonů, do příručky byl zapracován předpis ve znění schváleném PSP ČR).

- 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

- 351/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání autovraky.

 
Aktuální informace:

Přeregistrace podle REACH, informace o novele zákona o odpadech po přehlasování Senátu, podrobnosti k předmětu úprav nových předpisů, zákon o ekologické újmě, připravovaná legislativa a další. Celý přehled změn a aktualit je uveden v kapitole Aktuální informace - září 2008.

Upozorňujeme na barevné zvýraznění nových textů, které naleznete v průběhu roku v elektronické verzi publikace na CD  nebo ON-LINE na Internetu.


Věříme, že Vám tato aktualizace a náš informační servis EKOnoviny (www.ekonoviny.cz) pomůže při Vaší práci na úseku podnikové ekologie.

11.11.2008 ETeam


Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk