chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Podniky dostanou více emisních povolenek, než kolik vypustily CO2
Všechna průmyslová zařízení, která vypouštějí do ovzduší emise oxidu uhličitého, dostanou v letech 2008 až 2012 více emisních povolenek, než kolik činil jejich průměr v letech 2005 a 2006. Nový mechanismus rozdělení povolenek na vypouštění CO2 mezi tuzemské podniky dnes oznámilo ministerstvo životního prostředí.

Průmyslová zařízení se podle návrhu dělí do dvou kategorií podle objemu vypouštěných emisí. Zařízení, která produkují méně 50.000 tun ročně, dostanou k dispozici o osm procent více povolenek, než kolik činil průměr skutečných emisí CO2 za roky 2005 a 2006. Takových zařízení je v Česku 303. Zbytek pak dostane ve srovnání se zmíněným průměrem o 1,73 procenta povolenek více.

Alokační plán se týká 399 zařízení, která se na celkových emisích CO2 podílejí přibližně 65 procenty. O zbytek se postarají doprava a domácnosti.

Pro nové zdroje je připravena rezerva 1,29 milionu tun emisních povolenek ročně. Ty budou podle ministerského návrhu rozděleny prostřednictvím aukce.

Ministerstvo dnes návrh zveřejnilo na webových stránkách. Podniky, ale i nevládní organizace, mají nyní měsíc k zaslání připomínek. Poté se k dokumentu vyjádří vláda a odešle jej do Bruselu.

Česko žádalo Brusel o 101,9 milionu povolenek po jedné tuně, Evropská komise ale snížila příděl na 86,8 milionu. Ačkoli se vláda kvůli tomu rozhodla komisi zažalovat, dnes zveřejněný plán vychází ze zkráceného návrhu. Soud může trvat i dva roky. Při přípravě alokačního plánu MŽP vycházelo z množství vypuštěných emisí v posledních třech letech.

V roce 2006 vyprodukovaly české podniky 83,7 milionu tun emisí, o rok dříve 82,5 milionu. Ani v jednom roce tak jako celek nevyčerpaly Bruselem schválený příděl povolenek.

Trhem s povolenkami se EU snaží omezit emise oxidu uhličitého, který podle mnoha vědců nejvíce přispívá ke globálnímu oteplování. Jedním z důvodů rozhodnutí Evropské komise o snížení přídělu emisních povolenek bylo i zhroucení evropského trhu s povolenkami v polovině loňského roku. Pokud totiž konkrétnímu podniku emisní povolenky nevystačí, musí si je koupit na evropském trhu. V Česku loni nevystačily povolenky 35 zdrojům znečištění.


31. května 2007 15:21 PRAHA (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
11.6.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk