chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
NKÚ: ČR hrozí, že nestihne splnit závazek v čištění odpadních vod
České republice stále více hrozí, že nestihne do roku 2010 splnit svůj závazek vůči EU v čištění odpadních vod. Uvedl to dnes Nejvyšší kontrolní úřad, který kontroloval vynakládání peněz na výstavbu a obnovu vodohospodářských staveb v působnosti ministerstva zemědělství. Reakci ministerstva ČTK shání.

Vláda v roce 2000 schválila plán, který počítal s finančními částkami i s uskutečněním jednotlivých vodohospodářských staveb. Podle NKÚ však stát neplní ročně aktualizované strategie financování a řada akcí se posouvá na léta 2008 až 2010.

Například v roce 2005 stát vynaložil jen necelou polovinu plánovaných peněz. "Ministerstvo zemědělství přitom stále nemá dostatečné podklady o schopnosti investorů zajistit vlastní zdroje v odhadované výši 11,2 miliardy korun, potřebné k zajištění spolufinancování akcí z prostředků Evropské unie," uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

V 16 aglomeracích se podle Dohnala nepodařilo dodržet termín dokončení do konce loňského roku. Podařilo se ho splnit u 2,7 milionu tzv. ekvivalentních obyvatel, což je o čtvrtinu méně, než se plánovalo ke konci roku. "Významně vzrůstá riziko, že závazek České republiky nebude v roce 2010 splněn," varoval Dohnal.

Tzv. ekvivalentní obyvatel představuje znečištění vod jedním obyvatelem za den, ale zahrnuje i znečištění z jiných zdrojů přepočítané tak, jako by ho produkovali obyvatelé. Podle příslušné evropské směrnice musí být například všechna sídla nad 2000 ekvivalentních obyvatel vybavena kanalizací pro svod odpadních vod. Městské odpadní vody v sídlech a aglomeracích do 2000 ekvivalentních obyvatel musí být před vypuštěním přiměřeně čištěny, v celcích nad 10.000 obyvatel musí být čištěny podle ještě přísnějších požadavků.

NKÚ také zjistil některé nedostatky při zadávání veřejných zakázek a nedodržování pravidel při finanční spoluúčasti státu na financování akcí.


4. září 2007 16:33 PRAHA (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
8.10.2007 www.ekolist.cz [www.ekolist.cz]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk