chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Odborná veřejnost ostře vystoupila proti systému zálohování obalů
Zástupci měst, obcí a odborné veřejnosti dnes na Mezinárodním kongresu Odpady - Luhačovice 2007 ostře vystoupili proti plánované novele zákona o obalech, kterou chce ministerstvo životního prostředí zavést zálohování plastových nápojových obalů. Podle nich není ministerstvo schopné předložit jasné důvody svého rozhodnutí, které by navíc podle nich narušilo stávající a řadu let fungující systém třídění odpadu. Zástupci ministerstva jejich argumenty odmítají a tvrdí, že díky novele se sníží množství volně pohozeného odpadu v přírodě a zvýší se i objem recyklovaných obalů.

"Ministerstvo není schopné předložit žádné věrohodné kalkulace dopadů reformy, její ekonomické náklady, ekologické dopady, a dokonce není schopné odpovědět ani na otázku, které obaly a z jakých důvodů mají být zálohovány," řekl ČTK jeden z mnoha argumentů proti novele zákona tajemník Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí Jan Blaha.

Jeho názor podpořil i člen parlamentního výboru pro životní prostředí a člen výboru pro životní prostředí, zemědělství a regionální záležitosti při Radě Evropy Tomáš Úlehla (ODS). Podle něj jsou tyto systémy ztrátové a mohou si je dovolit jen ekonomicky silné země, mezi něž České republika zatím nepatří.

Poradce ministerstva životního prostředí Daniel Vondrouš ale s těmito názory nesouhlasí. "Sníží se počet volně pohozených odpadů, kdy na skládkách skončí ročně až 30.000 tun jinak recyklovatelného odpadu a zvýší se tím i množství recyklovaných obalů," řekl ČTK a Českému rozhlasu dva hlavní důvody pro zavedení zálohového systému. Ministerstvo novelu zařadilo do plánu legislativních prací vlády na leden 2008.

Patnáctého ročníku mezinárodního kongresu se zúčastnilo přes 500 odborníků z řad krajských úřadů, měst, obcí, odborných firem a dále experti ze zemí, kde je již zálohový systém zavedený a mají s ním zkušenosti, jako například Švédsko, Norsko a Nizozemí.

Gabriela Sluštíková

18. září 2007 15:56 LUHAČOVICE (Zlínsko) (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
8.10.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk