chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - obaly

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
F1 bezodkladně uvedení obalu na trh osoba, která uvádí na trh obal je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší - §3 odst. 1 F 3.1
F2 bezodkladně uvedení obalu, baleného výrobku nebo obalového prostředku na trh osoba uvádějící na trh zajistit splnění specifikovaných požadavků (NLP, těžké kovy, využitelnost) - §4 odst.1,3 F 3.2
F3 bezodkladně uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh - při kontrole osoba, která uvádí na trh obal předložit dokumentaci prokazující splnění požadavků na obal kontrolním orgánům §5 odst.1 F 3.3
F4 bezodkladně uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh osoba, která uvádí na trh obal průkazně informovat o splnění požadavků na obal odběratele obalů §5 odst.1 F 3.3
F5 bezodkladně uvedení obalového prostředku na trh - při kontrole osoba, která uvádí na trh obalový prostředek předložit dokumentaci prokazující splnění požadavků na obalový prostředek kontrolním orgánům §5 odst.2 F 3.3

Soubor ke stažení – Ekoaudit: Obaly – díl 1.
7.12.2007 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk