chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Bursík: Obce budou muset zajistit i třídění biologického odpadu

Podle návrhu novely zákona o odpadech, kterou dnes představil ministr životního prostředí Martin Bursík, budou muset obce nejpozději do začátku roku 2010 umožnit občanům třídit vedle papíru, plastů, skla a nápojových kartonů i biologicky rozložitelný odpad. Návrh, který zahrnuje i řadu dalších úprav nakládání s odpady včetně navýšení poplatků za skládkování a zavedení plateb za spalování, dnes ministerstvo uvolnilo do připomínkovacího řízení. Vládě změny předloží do léta.

Už tisková konference, na které vystoupili starostové obcí, kde leží skládky, ukázala, že velké spory se povedou o rozdělení výnosů z poplatků. Obce z nich mají dostat pětinu. Zbylých 80 procent výnosů má putovat krajům, které budou tyto peníze muset reinvestovat do odpadového hospodářství, tedy do budování nových kompostáren a recyklačních linek. Poplatek za skládkování jedné tuny má postupně růst až na 1500 korun v roce 2013, tedy na víc než dvojnásobek současné výše. Obcím se ale nelíbí, že přijdou o část výnosů. Tvrdí, že při zakládání skládek počítaly s určitým příjmem a ministerstvo nyní mění pravidla v běhu.

Bursík starostům slíbil diskusi, ministerstvo podle něj ale nechce konzervovat současný stav. Hodlá klást větší důraz na recyklaci a spalování. Obcím slibuje spolupráci na projektech modernizace odpadového hospodaření včetně přístupu k financím z evropských fondů.

Obce, na jejichž katastru se skládka nachází, nebudou muset za vlastní skládkový odpad platit. Poplatek za skládkování se bude zvyšovat postupně: v roce 2009 to bude 700 korun, v roce 2011 vzroste na 1000 korun a v roce 2013 na 1500 korun. K většímu podílu spalovaného odpadu by měly přispět nižší poplatky, a to 200 korun za tunu v roce 2009, 250 v roce 2011 a 300 korun v roce 2013.

Poplatek za skládkování by provozovatelé měli v budoucnu platit i za materiál vykazovaný jako technologické zabezpečení skládky. Ministerstvo tak chce zabránit úniku financí. Některé skládky totiž vykazovaly až polovinu uložené masy, na což poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad. Státu tak podle šetření mezi lety 2002 a 2004 uniklo 748 milionů korun.

Podle propočtů ministerstva by výnos pro kraje měl činit dvě až čtyři miliardy korun ročně, obce by měly získat nejdříve půl miliardy korun, po posledním navýšení poplatků v roce 2013 miliardu korun. Státní fond životního prostředí vybere zhruba půl miliardy za skládkování nebezpečných odpadů a spalování.

Další z avizovaných změn by mělo být zavedení povinnosti pro výrobce baterií a akumulátorů zajistit bezplatný zpětný odběr výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Ministerstvo tím podle Bursíka reaguje na tristní stav zpětného odběru. Loni podle něj bylo z 3069 tun prodaných baterií a akumulátorů zpět odebráno pouze šest procent.

Zvýšit se má také počet míst, kde je možné odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče. Ty by mělo být možné bezplatně vracet dokonce i tehdy, když si zákazník koupí nový spotřebič přes internet.

Lepšímu odbytu kompostu by mělo pomoct zavedení kompostu nižší kvality, který by mohl být využíván při rekultivacích.

Výrobci automobilů budou mít nově povinnost uzavřít smlouvu s firmou na likvidaci autovraků. Míst pro jejich výběr bude muset být po celé republice celkem 206, tedy v obvodu každé obce s rozšířenou působností. V roce 2015 budou muset výrobci podle Bursíkova plánu zajistit opětovné využití 95 procent hmotnosti všech vybraných autovraků své značky.

V případě autovraků, jejichž výrobce již neexistuje, bude přebírat odpovědnost Státní fond životního prostředí. Jako příklad uvedl Bursík automobil Wartburg z produkce někdejší Německé demokratické republiky. Aby nebylo možné vyhnout se platbě za likvidaci, plánuje ministerstvo zavést evidenci.

Součástí novely bude i navýšení stropu kapitační platby za svoz komunálního odpadu, a to ze současných 500 korun na 750 korun.

Souhrn opatření má zvýšit míru využití odpadů. Další navýšení má podle Bursíka přinést novela obalového zákona, která do českých domácností zavede vratné PET lahve.

Češi sice vyhazují méně odpadků, víc třídí a stále častěji znovu využívají komunální odpady, zřejmě ale nezvládnou do roku 2010 zvýšit recyklaci komunálních odpadů na 50 procent ve srovnání s rokem 2000, jak to žádá Odpadový plán ČR. Každý Čech předloni vyhodil 387 kilogramů odpadů, z toho 268,1 kilogramu do popelnice na směsný odpad. V popelnicích skončilo spolu s nerozložitelným odpadem na jednoho obyvatele také 139 kilogramů biologického odpadu, který bylo možné využít kompostováním. Drtivá většina směsného odpadu byla uložena na skládky.

Plán MŽP na platby za skládkování/spálení tuny komunálního odpadu:

 

poplatky za skládkování

poplatky za spalování

2008

400 Kč/t

0

2009

700 Kč/t

200 Kč/t

2011

1000 Kč/t

250 Kč/t

2013

1500 Kč/t

300 Kč/t

(Zdroj: www.enviweb.cz)

8.4.2008 www.enviweb.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk