chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Země EU se dohodly na zpřísnění pravidel pro pesticidy

LUCEMBURK (zpravodaj ČTK) - Státy Evropské unie se dnes dohodly na změnách a zpřísnění pravidel pro používání pesticidů. Nyní ale ještě budou hledat kompromis s Evropským parlamentem, jenž má v této věci spolurozhodovací právo. Pokud nařízení nakonec projde, pak se sníží množství chemikálií, které jsou v "sedmadvacítce" pro zemědělské účely povoleny.

"V České republice předpokládáme, že podle nových pravidel zmizí z trhu asi 20 procent v současné době používaných přípravků na ochranu rostlin," řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič, který ČR zastupoval.

Zdlouhavá vyjednávání provázely mimo jiné střety dvou lobbujících skupin - ekologických aktivistů a zemědělců. Ochránci přírody by nejraději zakázali veškeré používání potenciálně rizikové přípravky, protože se obávají dopadů na životní prostředí i zdraví lidí.

Zemědělci zase namítají, že přísná opatření by mohla vést k tomu, že by neměli čím ošetřovat pole, což by mohlo způsobit pokles výnosů. Důsledek by pak prý mohli pocítit i běžní lidé, protože by to mohlo třeba omezit nabídku čerstvého ovoce a zeleniny na pultech obchodů.

Rozpory byly dosud i mezi státy unie, jejichž ministři se o tom neúspěšně snažili dohodnout v květnu. I dnes se několik států zdrželo, například Británie či Maďarsko.

Nakonec se ale našel určitý kompromis. Dohodlo se třeba, že pokud by existoval jasný důkaz, že hrozí nějaká krize, protože není možné ošetřit plodiny určitými přípravky, neboť nejsou na základě pravidel povoleny, tak bude možnost dát těmto výrobkům určité dočasné schválení k používání.

"Nařízení určitě vítáme, protože vede k větší bezpečnosti při uvádění na trh i používání prostředků na ochranu rostlin, k vyššímu stupni ochrany konzumentů rostlinných produktů i obecně životního prostředí," poznamenal rovněž Gandalovič.

Dodal také, že Česko doporučuje vypracovat dopadovou studii navrhovaných kritérií na dostupnost přípravků v jednotlivých zemích. V současnosti musejí být dané přípravky schvalovány v každé zemi zvlášť.

Napříště by se ale měla unie rozdělit do tří zón (sever, střed, jih) se zhruba podobnými geografickými a klimatickými podmínkami. Ke schválení pro daný region by pak stačilo schválení v jednom státě.

U toxičtějších pesticidů by se pravidla pro schvalování měla zpřísnit. U těch, které jsou méně nebezpečné pro zdraví lidí či zvířat, by se naopak měla schvalovací procedura zjednodušit.

Vyjednávání o nařízení stanovujícím podmínky pro uvádění přípravků na ošetřování plodin na unijní trh mezi členskými státy a europoslanci se zřejmě budou odehrávat ve druhé půlce roku za francouzského předsednictví. Nicméně je možné, že se přehoupnout až na další rok, v jehož první půlce do předsednického křesla unie zasedne Česká republika.

23. června 2008 19:25, zdroj: http://www.ekolist.cz/

10.7.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk