chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekologickou prioritou českého předsednictví bude ochrana klimatu

PRAHA (ČTK) - V prvních šesti měsících příštího roku, kdy bude Česko předsedat EU, se ministerstvo životního prostředí zaměří hlavně na ochranu klimatu. Jde sice o dlouhodobou prioritu vicepremiéra Martina Bursíka (SZ), zároveň ale téma vyplynulo z kalendáře evropské agendy. Zatím totiž není jasné, do jaké míry se Francii podaří v evropských orgánech prosadit schválení takzvaného energeticko-klimatického balíčku.

"Chtěli by do konce roku dosáhnout dohody na úrovni rady a dokument prosadit v prvním čtení Evropského parlamentu. Je to ambiciózní a přáli bychom jim to," řekl ČTK mluvčí ministerstva Jakub Kašpar.

Soubor, jehož platnost je podmíněna souhlasem členských států i Evropského parlamentu, obsahuje návrhy konkrétních a závazných kroků, které mají jednotlivé státy EU učinit pro splnění unijních cílů v rámci boje proti změnám klimatu. Konkrétně jde o závazky unie zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energií z 8,5 na 20 procent a do stejného roku snížit o pětinu emise skleníkových plynů proti roku 1990. Víc než o obecné cíle EU čeká politiky pře o konkrétní limity, které EK pro každou zemi navrhuje.

V případě, že Francouzi konsenzu nedosáhnou, bude vyjednávání na Češích. Dosáhnout dohody by chtěli do rozpuštění Evropského parlamentu před volbami. Neformální jednání rady ekologických ministrů EU v Praze je naplánováno na začátek června, pokud už bude balíček schválen, ministři se podle Kašpara zřejmě budou zabývat problematikou adaptací, tedy přípravou jednotlivých hospodářských oblastí na klimatické změny.

Za zásadní událost pro další vývoj tématu považuje Bursík výsledky prezidentských voleb ve Spojených státech. V návaznosti na jejich výsledek EU očekává návrat USA k diskusi nad kjótským protokolem a vstřícnější postoj k budoucím závazkům po roce 2012. Dosavadní republikánská administrativa prezidenta George Bushe odmítala protokol z Kjóta ratifikovat. USA přitom spolu s Čínou či Indií, které také pevné limity na snížení emisí nemají, vypouštějí do ovzduší nejvíce skleníkových plynů.

Česká republika se podle vicepremiéra po zvolení nové americké administrativy stane klíčovým aktérem politického jednání jak v rámci unie, tak jejím jménem na nejvyšší světové úrovni. "Cílem bude vést jednání o závazcích po roce 2012 tak, aby nová dohoda, takzvané post-Kjóto, byla uzavřena do konce roku 2009," řekl už dříve Bursíkův první náměstek Jan Dusík.

Dalšími prioritami v oblasti životního prostředí budou ochrana lidského zdraví a životního prostředí, konkrétně například revize směrnice o národních emisních stropech a návrh směrnice o průmyslových emisích. Ministerstvo chce také otevřít diskusi o udržitelné spotřebě a výrobě.

Na krátkodobý úvazek ministerstvo přijalo pro pomoc v době předsednického období 22 nových pracovníků.

18. června 2008 10:29, zdroj: http://www.ekolist.cz/

10.7.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk