chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Sněmovna schválila směrnici o chemických látkách REACH

PRAHA (ČTK) - Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném čtení schválila zavedení evropské směrnice o chemických látkách REACH do českého zákona. REACH má za cíl shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30.000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Svaz chemického průmyslu již dříve odhadl, že českým firmám, kterých se směrnice bude týkat, vzniknou celkové náklady kolem 11 miliard korun.

Poslanci přijali několik pozměňovacích návrhů, které podle zpravodajky výboru pro životní prostředí Kateřiny Konečné (KSČM) připravil vesměs Svaz chemického průmyslu a které hlavně zpřesňují terminologii zákona. V konečném schvalování hlasovali pro přijetí zákona poslanci ze všech stran s výjimkou komunistů. Ti se zdrželi.

Všechny podniky, které nakládají s chemikáliemi v objemech nad jednu tunu ročně, musí tyto látky zaregistrovat. Lhůtu na to mají od letošního 1. června do 1. prosince. Během půlroku mají všechny látky projít procesem takzvané předregistrace. Ta má umožnit společnostem odsunout předložení úplné dokumentace pro registraci, v závislosti na jednotlivých případech, do roku 2010, 2013 nebo 2018 a sdílet údaje o chemických látkách. Předregistraci stejně jako registraci má na starosti Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách.

Pro zvláště nebezpečné látky, například karcinogenní, bude agentura vydávat časově omezená povolení k výrobě. "Toto nařízení umožňuje omezit používání příslušné látky anebo omezit uvedení této látky na trh v případě, že se zjistí riziko, které není dostatečně kontrolováno," řekl již dříve ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Dnes řekl, že zákon mimo jiné přinese více důvěry a méně rizika, protože v některých případech nahrazuje nebezpečné látky bezpečnějšími.

Konečná má výhrady k tomu, že část kompetencí přejde v souvislosti s novelou z hygienické služby na Českou inspekci životního prostředí a Českou obchodní inspekci. Tyto inspekce podle ní budou muset přijmout asi 50 vysoce kvalifikovaných odborníků, z toho například deset lékařů se zaměřením na toxikologii. Zákon podle ní navíc převádí dozor nad hygienou práce na organizace, které to nikdy předtím nedělaly.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) naopak tvrdí, že se tím narovnávají kompetence mezi ministerstvy životního prostředí a zdravotnictví. Dosud se podle něj křížily. "Takže je úplně jasně rozděleno, kdo co má dělat," řekl poslancům při prvním čtení zákona.

25. června 2008 17:47, zdroj: http://www.ekolist.cz/

10.7.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk