chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - obaly

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
F6 bezodkladně uvedení obalového prostředku na trh osoba, která uvádí na trh obalový prostředek průkazně informovat o splnění požadavků na obalový prostředek odběratele obalových prostředků §5 odst.2 F 3.3
F7 bezodkladně uvedení obalu, baleného výrobku nebo obalového prostředku na trh osoba uvádějící na trh pokud osoba označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem EU - §6 odst.1 F 3.4
F8 bezodkladně uvedení opakovaně použitelného obalu na trh nebo oběhu osoba, která uvádí obal na trh nebo do oběhu učinit organizační, technická nebo finanční opatření, která umožňují opakované použití obalů - §7 odst.1 F 3.5
F9 bezodkladně uvedení vratného obalu na trh nebo oběhu osoba, která uvádí obal na trh nebo do oběhu zajistit opakované použití těchto obalů - §8-9 F 3.6
F10 bezodkladně uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh nebo do oběhu osoba uvádějící na trh nebo do oběhu pokud osoba neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území ČR odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů - §10 odst.1 F 3.7
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Obaly – díl 2.
10.1.2008 ENVIGROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk