chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Nezapomeňte na REACH!

PRAHA (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) - Evropská komise upozorňuje a vyzývá všechny společnosti, které v EU vyrábějí, používají nebo do EU importují chemické látky samotné či obsažené v přípravcích nebo předmětech v ročním množství jedné tuny a větším, aby využily pro své podnikání možnosti předběžné registrace v období 1. června až 1. prosince 2008.

Důvodem je obava, že některé společnosti si možná stále ještě nejsou vědomy svých povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pracovně nazývaného nařízením REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek), buď proto, že nejsou informovány o rozsahu tohoto nařízení nebo proto, že se domnívají, že se na ně nevztahuje. To se týká zejména podniků, které nejsou součástí chemického průmyslu.

Proces předregistrace umožňuje společnostem odsunout předložení úplné dokumentace pro registraci, v závislosti na jednotlivých případech, do roku 2010, 2013 nebo 2018 a sdílet s vytvořenými fóry výrobců a dovozců údaje o chemických látkách, které budou registrovat. Tím sníží své náklady na vypracování povinné registrační dokumentace. Další podrobnější informace naleznete na stránkách www.cenia.cz/reach.

S případnými dotazy se obracejte na české Národní informační centrum na adrese www.cenia.cz/helpdeskreach.

Eva Branišová

(Zdroj: www.ekolist.cz) 6. května 2008 11:19

11.6.2008 CENIA
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk