chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS.

Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS

Jednou ze samozřejmých povinností podniků je plnění právních požadavků. Platí to i pro oblast životního prostředí. Organizace mají za povinnost identifikovat právní požadavky, které se jich týkají. Požadavky pak musí následně prosadit v praktické činnosti podniku a dále musí kontrolovat jejich plnění. Proradíme Vám, jak si tuto činnost výrazně usnadnit.

Identifikace jednotlivých právních povinností v oblasti životního prostředí je obtížná z důvodu neustálého vývoje environmentální legislativy a také z důvodu, že problematika životního prostředí představuje obsáhlou a poměrně složitou oblast.

Pro usnadnění orientace v právních předpisech týkajících životního prostředí a z nich vyplývajících povinností jsme pro Vás ve spolupráci se společností TES Praha připravili kurz Povinnosti v oblasti podnikové ekologie a úvod do EMS. Kurz se bude zabývat základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí i problematikou tvorby a aktualizace registru právních požadavků v systémech EMS.

Kurz poskytne informace o právních povinnostech environmentální legislativy uplatnitelných v podnikové praxi. Je koncipován jako základní odborný výcvik pracovníků zajišťujících plnění právních povinností, plánování nebo řídících systém EMS. Může být také využit jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systému EMS.

Kurz obsahuje tištěnou publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii a měsíční přístup do rozšířené on-line verze Průvodce podnikovou ekologií !!!

Anotace publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii

Stručný průvodce problematikou podnikové ekologie. Přehled povinností s komentáři. Základní řešení pro splnění povinností v oblasti vztahu podniku k ochraně životního prostředí.

Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie. Každé firmy, podnikatele či odpovědného pracovníka se však alespoň některé povinnosti týkají. Tato publikace Vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se Vaší firmy týkají a zároveň Vám nabídne jejich základní řešení. Zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpady, využívání a ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, obaly. V publikaci je pro každou oblast přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu a další informace. Publikaci doplňují internetové e-Doplňky, ve kterých jsou další podrobnější informace.

Anotace publikace Průvodce podnikovou ekologií

Interaktivní průvodce. Internetová on-line publikace. Sestavení vlastní publikace, individuální registry právních požadavků. Vzory a příklady dokumentace.

Průvodce je koncipován tak, že můžete využívat aktivní přehledy povinností, podrobnější články s jednotlivými komentovanými povinnostmi, nebo využít efektivní způsob a prostřednictvím výběrových dotazníků si na základě rozsahu Vašich činností vyfiltrovat a sestavit pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. Publikace umožňuje 'revoluční' a jednoduché sestavení vlastní publikace podle Vašich konkrétních činností a potřeb. Její využití je velmi efektivní při vytváření registru právních požadavků pro systémy EMS podle ISO 14001.

Program kurzu:

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí a základy systému EMS podle normy ISO 14001.

 • 1. den (9-15h) Ing. Zdeněk Fildán
   Hlavní povinnosti běžných firem, seznámení s aktuálními změnami a výhled změn:
  • Odpadové a obalové hospodářství (katalog, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci, plán odpadového hospodářství, obaly)
  • Nakládání s chemickými látkami a přípravky (Z. o chemických látkách, z. o ochraně veřejného zdraví, z. o prevenci závažných havárií)
  • Využití a ochrana vod (žádosti o nakládání s vodami, výpočet poplatků, provozní řády, havarijní plán, kontroly skladů závadných látek)
  • Ochrana ovzduší (kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, poplatky za znečišťování ovzduší, provozní evidence, měření emisí)
  • EKOaudit - shrnutí povinností z podnikové ekologie
 • 2. den (9-12h) Ing. Lenka Stránská
  • Základy systému EMS podle ISO 14001:2004
Termín 11.-12.11.2008
Cena za osobu 4 900,-Kč bez DPH
Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001
Cíl kurzu Představit přehledně a uceleně problematiku podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí, vyzkouší si tzv. EKOaudit(vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností).

Délka trvání 1,5 dne
Jméno garanta Ing. Lenka Stránská, TES Praha, a.s.; Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.
Popis školení Místo konání: TES Praha, Svornosti 30, Praha 5
Kontaktní osoba: Jarmila Kozová, tel. 257 324 531, e-mail: jkozova@tespraha.cz

Zdroj: ENVIGROUP

10.11.2008 ENVIGroup
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk